CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط ابعاد مختلف عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی کارکنان

عنوان مقاله: ارتباط ابعاد مختلف عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی کارکنان
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_057
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

شاروخ سلطانی - دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خلاصه مقاله:
این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط ابعاد مختلف عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آمار ی این تحقیق کارکنان سازمان های دولتی شهرستان ارومیه می باشد؛ و حجم نمونه 322 نفر می باشد که با استفاده از فرمولککران بدست آمد. جهت بررسی عدالت سازمانی از مدل مورمن و نیهوف و اعتماد سازمانی از مدل الونن و همکاران استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون رتبه بندی فریدمن و همبستگی پیرسون بهره گرفته شدهاست. پژوهش حاضر از یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیل شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقی ق حاک ی ازاین است که عدالت سازمانی با اعتماد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیات فرع ی تحقی ق نشان دهنده این بود که ابعاد مختلف عدالت سازمانی ( عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای) با اعتماد سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از این بود که از بین ابعاد مختلف عدالت سازمانی، عدالت مراوده ای از ضر یب همبستگ ی بالاتری با اعتماد سازمانی برخوردار است.

کلمات کلیدی:
عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، اعتماد سازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_057.html