CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مقایسه رضایتمندی ورزشکاران رشتههای منتخب ورزشی شهر کامیاران

عنوان مقاله: مقایسه رضایتمندی ورزشکاران رشتههای منتخب ورزشی شهر کامیاران
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_076
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی واحد علوم و تحقیقات کردستان. ایران
خیدان حاتمی - مربی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
جلیل مرادی - استادیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر، مطالعه مقایسه رضایتمندی ورزشکاران رشتههای منتخب ورزشی شهر کامیاران بود. نمونه آماری شامل 265 نفر از ورزشکاران رشتههای منتخب ورزشی، شامل چهار رشته تیمی فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال و دو رشتهانفرادی کونگفو و تکواندو بودند که به صورت تصادفی - طبقهای انتخاب شدند. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، از نظر روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ آماری، از نوع علی - مقایسهای بود. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه 14سوالی رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر ( 1998 ) استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آزمونT-Test (تی گروههای مستقل) انجام شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد رضایتمندی ورزشکاران رشتههای تیمی و انفرادی و همچنین ورزشکاران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش و اولویتبندی ابعاد رضایتمندی میتوان اظهار داشت که نقش مربی در میزان رضایتمندی ورزشکاران حایز اهمیت بوده و توجه به ابعاد رضایتمندی و انجام اقدامات لازم در راستای برآورده شدن خواست ورزشکاران میتواند در راستای افزایش رضایتمندی موثر واقع شود.

کلمات کلیدی:
رضایتمندی، ورزشکاران، رشتههای منتخب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_076.html