CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی(درونگرا_برونگرا) و رضایت شغلی هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان ایذه در سال تحصیلی94-95

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی(درونگرا_برونگرا) و رضایت شغلی هنرآموزان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان ایذه در سال تحصیلی94-95
شناسه (COI) مقاله: SCSPSEI02_086
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

برزو مولایی پارده - دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور تهران جنوب
اردوان میرزایی - هییت علمی دانشگاه پیام نور تهران جنوب
زبیده سارلی - دانشجوی دکتری، دانشگاه پیام نور تهران جنوب

خلاصه مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی(درونگرا_برونگرا) و رضایت شغلی هنرآموزان هنرستان های فنی و کاردانش شهرستان ایذه بوده است. در این پژوهش دو ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی در هنرآموزان زن و مردهنرستانهای شهرستان ایذه سنجیده شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه هنرآموزان هنرستانهای شهرستان ایذه بود که از بین آنها 50 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نمونه انتخابی شامل 25 نفر زن و 25 نفر مردبودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامهی شخصیتی آیزنک و پرسشنامهی خشنودی شغلی مینهسوتا ((M.S.Q)بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار و ... از روش های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش با سطح معناداری =0/05 نشان داد بین تیپ شخصیتی برونگرا و رضایت شغلی هنرآموزان رابطه مثبت و مستقیم دارد.

کلمات کلیدی:
درونگرا، برونگرا، هنرآموز، رضایت شغلی، تیپ شخصیتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SCSPSEI02-SCSPSEI02_086.html