CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی شاخص های عملکردی پل بزرگراهی جداسازی شده با جداساز اصطکاکی - لاستیکی تحت رویدادهای لرزه ای نزدیک گسل

عنوان مقاله: ارزیابی شاخص های عملکردی پل بزرگراهی جداسازی شده با جداساز اصطکاکی - لاستیکی تحت رویدادهای لرزه ای نزدیک گسل
شناسه (COI) مقاله: SECM01_260
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت) در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

میلاد گلبازی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز

خلاصه مقاله:
یکی از راه های مناسب برای کاهش تقاضای لرزه ای سازه ها افزایش زمان تناوب و میرایی است. این مهم توسط جداسازها امکان پذیر خواهدبود. با توجه به این موضوع، عملکرد مناسب سازه های جداسازی شده در مناطق نزدیک گسل به عملکرد مناسب جداسازها تحت مولفه قایمزلزله وابسته است. با توجه به خطر لرزه ای زیاد در کشور و وجود گسل های فراوان در نزدیکی بسیاری از شهرهای بزرگ، احتمال وقوع زلزلههای حوزه نزدیک با مولفه قایم قابل توجه در این شهرها زیاد است. از سوی دیگر، اغلب آیین نامه ها با نادیده گرفتن مولفه قایم و یا جایگزینکردن آثار دینامیکی این مولفه با بارهای استاتیکی معادل به آن پرداخته اند. با این حال، زلزله های گذشته، که در مناطق نزدیک گسل رخداده اند، اهمیت در نظر گیری این مولفه را بر پاسخ پل ها نشان می دهند. در این پژوهش، برای تعیین آثار فزاینده مولفه قایم زلزله بر پل هایبزرگراهی جداسازی شده، با طراحی جداساز ترکیبی اصطکاکی - لاستیکی (سری) برای یک پل بزرگراهی اثر مولفه قایم حرکت قوی زمینبررسی شده است. به این منظور، مطالعات عددی بر روی مدل پل جداسازی شده در حالت های تنها تحت مولفه های افقی بدون مولفه قایم وتحت سه مولفه زلزله پرداخته شده است. در این راستا، مدل اجزای محدود سازه یاد شده در نرم افزار OpenSees ایجاد و تحلیل هایدینامیکی سازه تحت شتابنگاشتهای ثبت شده در 14 رویداد لرزه ای در نزدیک گسل صورت گرفته است. همچنین ضریب اصطکاک جداسازبه صورت متغیر با سرعت و نیروی قایم مدلسازی شده است. مقادیر لنگر وسط دهانه، نیروی محوری ستون ها، نیرو و جابه جایی جداسازها وجابه جایی قایم وسط دهانه ثبت شده است. نتایج نشان داد نیروی برشی و جابه جایی نسبی جداساز مورد نظر در برخی از رویدادهای لرزه ایافزایش می یابد. همچنین در مقادیر لنگر وسط دهانه، نیروی محوری ستون ها و جابه جایی قایم وسط دهانه در نظر گرفتن مولفه قایم در تمامیموارد باعث افزایش این پاسخ ها شده است. در بخش دیگر، ارتباط میزان اثر گذاری مقادیر لنگر وسط دهانه، نیروی محوری ستون ها و جابهجایی قایم وسط دهانه با مقدار شتاب طیفی در مد قایم بیان شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم بین این شدت لرزه ای و شاخص هایدر دست بررسی است.

کلمات کلیدی:
جداسازی لرزه ای، مولفه قایم، تحلیل تاریخچه زمانی، پل بزرگراهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SECM01-SECM01_260.html