CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین غلظت فلزات سنگین آهن و روی با طول و وزن کل ماهی سرخوی معمولی Lutjanus lohni در ناحیه خلیج فارس و اثرات آن بر محیط زیست دریایی

عنوان مقاله: ارتباط بین غلظت فلزات سنگین آهن و روی با طول و وزن کل ماهی سرخوی معمولی Lutjanus lohni در ناحیه خلیج فارس و اثرات آن بر محیط زیست دریایی
شناسه (COI) مقاله: SETCONF01_022
منتشر شده در اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد حسن صیف - دانشگاه پیام نور
نسرین شهدوستی - دانشگاه پیام نور شیراز

خلاصه مقاله:
فلزات سنگین به دلیل محلول بودن در آب، وارد اکوسیستمهای آبی شده و سبب تخریب این اکوسیستمها می شوند. بعلاوه با راه یافتن به زنجیره های غذایی باعث تهدید سلامت انسان و سایر جانداران می شوند. تحقیق حاضر، در تابستان و زمستان 1393، به منظور تعیین غلظت فلز سنگین آهن و روی در بافت های عضله، ماهی سرخو Lutjanus lohni انجام گرفت. پس از نمونه برداری و زیست سنجی بافت های عضله آبزی (180 نمونه) برای اندازه گیری غلظت فلزا سنگین به آزمایشگاه انتقال داده شدند. اندازه گیری فلزات در بافت آبزی با استفاده از دستگاه جذب اتمی (AAS) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 صورت گرفت. جهت مقایسه غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و توکی استفاده شده. نتایج این تحقیق نشان داد در بافت عضله گونه ی مورد مطالعه با طول و وزن کل بدن در مناطق نمونه برداری شده همبستگی مثبت و معنی داری داشت، بطوریکه با افزایش طول و وزن کل بدن مقدار غلظت عنناصر آهن و روی نیز افزایش می یابد. ((P<0.05 همچنین آزمون t-test نشان داد که بین میانگین غلظت آهن و روی در ماهی سرخو در مناطق مورد مطالعه از مقدار مجاز استاندارد جهانی بهداشت (Who) کمتر بود و از شرایط قابل قبولی برای مصارف انسانی برخوردار می باشند.ک

کلمات کلیدی:
دستگاه جذب اتمی، ماهی سرخو، درگهان، بندرخمیر، هرمز، روی و آهن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SETCONF01-SETCONF01_022.html