CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله حاکمیت خوب دانشگاهی: بررسی وضعیت خودگردانی و پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان مقاله: حاکمیت خوب دانشگاهی: بررسی وضعیت خودگردانی و پاسخگویی در دانشگاه آزاد اسلامی
شناسه (COI) مقاله: SETCONF01_091
منتشر شده در اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین احمدی رضایی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
نادرقلی قورچیان - استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مصطفی اجتهادی - دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
امیر حسین محمد داودی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

خلاصه مقاله:
خودگردانی و یا استقلال به عنوان حق گروهی از افراد در اداره خود و یا سازمان دادن به فعالیت های خود تعریف می شود و خودگردان بودن به معنای مستقل بودن و داشتن قدرت و اختیار برای تصمیم گیری را گویند و پاسخگویی به معنای مسئول بودن و جوابگو بودن در قبال نتایج و پیامدهای فعالیت معینی که فرد در قبال آن مسئول است و همچنین برای آن ها توجیه و دلیل منطقی داشته باشد. هدف از پژوهش بررسی میزان و کفایت استقلال (خودگردانی) واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین از حیث سازمانی، مالی، تامین نیروی انسانی و مالی و همچنین میزان پاسخگویی مدیران واحدهای دانشگاهی در قبال ذینفعان بیرونی دانشگاه است. نمونه آماری از میان مدیران واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان قزوین (روسای دانشگاه ها، معاونین دانشگاه، مدیران و روسای ادارات دانشگاه، روسا و معاونین دانشکده ها و مدیران گروه ها) به صورت تصادفی ساده گرفته شد. ابزار اندازه گیری و سنجش پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای سوالات آن از طریق نرم افزار SPSS محاسبه و با میانگینی بالاتر از 70 % نشان از پایایی پرسشنامه داشت. داده های گردآوری شده بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین هر مولفه در وضعیت موجود با میانگین مورد انتظار (نمره متوسط مقیاس نمره 3 در نظر گرفته شد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان خودگردانی و پاسخگویی مورد نیاز برای حاکمیت خوب از نظر آزمودنی ها در سطح پایینی قرار دارد و مدیران دانشگاهی واحدهای مورد مطالعه معتقدند که اعطای اختیارات و استقلال بیشتر به واحدهای دانشگاهی از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند مدیران واحدهای دانشگاهی را در قبال ذینفعان بیرونی خود پاسخگوتر نماید.

کلمات کلیدی:
دانشگاه آزاد اسلامی، حاکمیت خوب ، خودگردانی، پاسخگویی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SETCONF01-SETCONF01_091.html