CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آموزش و پژوهش میان رشته ای در جغرافیای تاریخی

عنوان مقاله: آموزش و پژوهش میان رشته ای در جغرافیای تاریخی
شناسه (COI) مقاله: SNCH02_027
منتشر شده در دومین کنگره ملی علوم انسانی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن باستانی راد - استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
جغرافیای تاریخی از مه مترین حوزه های علمی در بررسی و تحلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. با توجه به نیازهای کنونی در عرصه پژوهش پیرامون تاریخ ایران، ارائه طر حها و راهکارهای نوین از طریق دیدگا ههایمیان رشته ای، در عرصه پژوهش و آموزش پیرامون جغرافیای تاریخی ضرورت دارد. اگرچه برخی از مهمترین آگاه یهای تاریخی برگرفته از منابع جغرافیایی است، اما دردهه های اخیر تلاش بایست های برای بهره گیری از این دانش انجام نگرفته است. از دیگر سو پایا ننامه ها و مقال ههای بسیاری به این موضوع اختصاص م ییابد بی آنکه برپایه دانش های میان رشته ای در این حوزه و چارچو بهای نظری آن باشد. از این رو بایسته است به این موضوع علمی با دیدگاهی میان رشته ای توجه شود تا راهکاری علمی و عملی برای بهره گیری بیشتر از جغرافیای تاریخی در نظام آموزشی و پژوهشیبه کار گرفته شود. برخی از این گونه موضوعات عبارتند از: جغرافیای اقتصادی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای اجتماعی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا و مرد مشناسیتاریخی، زبان شناسی تاریخی، مکان پژوهی و شهرپژوهی جغرافیایی و جی آی اس تاریخی. از این رو مسئله اصلی این مقاله، عوامل مؤثر بر آموزش و پژوهش میان رشته ای در جغرافیای تاریخی از منظر آسی بها و راهکارهای عملی است.

کلمات کلیدی:
جغرافیای تاریخی، آموزش و پژوهش، مردم شناسی تاریخی، زبا نشناسی تاریخی، جی آی اس تاریخی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SNCH02-SNCH02_027.html