CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیب شناسی سرفصل، متون و منابع آموزشی درس تفسیر قرآن کریم،گرایش علوم قرآن و حدیث

عنوان مقاله: آسیب شناسی سرفصل، متون و منابع آموزشی درس تفسیر قرآن کریم،گرایش علوم قرآن و حدیث
شناسه (COI) مقاله: SOCIALSCIENCECONF01_127
منتشر شده در کنگره ملی علوم انسانی در سال ۱۳۸۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمصطفی احمدزاده - عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

خلاصه مقاله:
ازمهم ترین ارکان سیاس ت های توسعه درسراسرجهان،سیاست گذاری پژوهشی است. درکشورما،توسعه واحیای تمدن اسلامی به مثابه امری آرمانی ، ض رورت اولویت بخشی به امرپژوهش د رهمه عرصه های فرهنگی، هنری ، علمی، تاریخی، سیاسی واجتماعی رادرحکم اساسی ترین نیازهامطر ح می کند؛هرگونه نوآوری در این میدان وهرپیشنهاد و طرحی که پاسخگوی نیازهای زیرساخت ی امرپژوهش درکشور باشد،شایسته توجه موشکافانه،بهره گیری وگسترش است.صاحب نظران تعلیم وتربیت براین نکته اذعان دارندک ه رکن اصلی پژوهش،آموزش بنیادی،روشمندوپویااست.مهم ترین عامل موفقیت کشورهای پیشرفته در زمین ه آموزش وپرورش وبه ویژه آموزش عالی، نگاهی اندیشمندانه و آینده نگرانه به نظام آموزشی ودررأس آن متون آموزشی است که بی تردید دررشد وبالندگی فضای علمی جامعه تأثیربسزایی دارد .ازاین روبایسته است که برنامه ریزان و کارشناسان هر رشته ای نهایت سعی وکوشش خودرادررا ه تهیه و تدوی ن متون آموزشی کارآمدبه کارگیرندتازمینه رابرای رشد و شکوفا یی استعدادهای درخشان دانشجویان و دانش پژوهان این مرزوبوم فراهم سازند

کلمات کلیدی:
علوم انسانی،سرفصلهای درسی،علوم قرآن وحدیث، تفسیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-SOCIALSCIENCECONF01-SOCIALSCIENCECONF01_127.html