CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش تسهیلگران زن در ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی راهکاری در جهت توسعه پایدار روستایی

عنوان مقاله: نقش تسهیلگران زن در ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی راهکاری در جهت توسعه پایدار روستایی
شناسه (COI) مقاله: STRD01_011
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیوا پورکند - کارشناس ارشد رشته توسعه روستایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
محمدکریم معتمد - دانشیار گروه توسعه روستایی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

خلاصه مقاله:
در نظام ترویج مبتنی بر پارادایم مشارکتی توسعه یکی از روش های مورد تاکید برای ارتقای مشارکت زنان در جامعه روستایی به عنوان نیمی از پیکره آن، ایجاد گروه های مستقل زنان برای انجام فعالیت های تیمی است. در این راستا یکی از شیوه های مورد استفاده، به کارگیری زنان پیشروی محلی تحت عنوان «تسهیلگران» جهت ظرفیت سازی و ایجاد حرکت در جامعه است. در این مقاله برخی عوامل فردی و محیطی موثر بر موفقیت تسهیلگران در استان کرمانشاه بر اساس نتایج پژوهش میدانی در روستاهایی از 6 شهرستان با استفاده از مصاحبه رو در رو با تسهیلگران و تکمیل پرسشنامه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تایید کردند و پایایی مقیاس اصلی نیز با پرسشنامه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. روایی پرسشنامه را تعدادی از اساتید و متخصصان این حوزه تایید کردند و پایایی مقیاس اصلی نیز با استفاده از آماره آلفای کرونباخ برابر با 88/0 بود که حاکی از اعتبار مناسب ابزار تحقیق است. یافته های پژوهش نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی در سطح خطای نوع اول، بین موفقیت تسهیلگران در ایجاد و تداوم فعالیت گروه های مستقل زنان با میزان پذیرش تسهیلگر از سوی زنان، زمینه های تماس وی با کارشناسان ترویج، آشنایی وی با مفهوم سازمان های غیردولتی ارتباط وجود دارد. نتایج حاصل هیچ ارتباط معنی داری را بین متغیرهای استفاده از وسایل ارتباط جمعی و متغیر مورد نظر در این سطح از خطای نوع اول نشان نداد.

کلمات کلیدی:
زنان روستایی، مشارکت روستایی، تسهیلگران، ارتباط روستایی، کرمانشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-STRD01-STRD01_011.html