CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ساخت مدل تست نرم افزار با استفاده از شبکه های بیزی و متریکهای تست

عنوان مقاله: ساخت مدل تست نرم افزار با استفاده از شبکه های بیزی و متریکهای تست
شناسه (COI) مقاله: STSEE01_091
منتشر شده در اولین همایش تخصصی علوم، فناوری و سامانه های مهندسی برق در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا قلی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
هادی کامفر - دانشگاه فنی و حرفه ای، آموزشکده فنی امام صادق )ع(، مدرس گروه علمی مهندسی کامپیوتر،
حسین مومنی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، استادیار گروه علمی مهندسی کامپیوتر،

خلاصه مقاله:
طی سالهای گذشته مدلهایی برای تست نرم افزار ارائه شده است. اکثر این مدلها از متریکها و ویژگیهای نرم افزار استفاده میکنند. ولی استااده از این مدلها مشکل دیگری است چراکه در بعضی از پروژههای نرم افزاری محاسبه دقیق و یا محاسبه یهمهی این متریکها امکانپذیر نیست. همچنین معمولاً اطلاعات ما از متریکها نرم افزار غیرکامل و نامطمئن است. در ضمن این مدلها نمیتوانند کیایت نرم افزار را قبل از محاسبهی همهی فاکتورها و ویژگیهای کیای، پیشبینی نمایند. در این مقاله جهت پوشش کمبودها و نارساییهای مدلهای قبلی، مدلی برای تست نرم افزار با استفاده از شبکه های بیزی و متریک هاینرم افزار ارائه دادهایم. طی سالهای اخیر شبکه های بیزی به ابزاری متعارف برای مدلسازی بسیاری از مسائل آماری تبدیل شده است. یکی از مهمترین اهداف شبکه های بیزی اجتماع عدم قطعیت با سیستمهای خبره است. با مدلسازی تست نرم افزار توسط شبکه های بیزی میتوان عدم قطعیت در برآورد متریکهای نرم افزار را پوشش داد. مدل پیشنهادی میتواند تست نرم افزار را با دادههای غیرقطعی و غیرکامل پیشبینی نماید. همچنین با این مدل میتوانیم زمان و هزینهی محاسبهی تست و نیززمان و هزینهی کلی پروژه را کاهش دهیم

کلمات کلیدی:
متریکهای تست نرم افزار، شبکههای بیزی، مدلسازی تست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-STSEE01-STSEE01_091.html