CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل موثر در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش درس زبان انگلیسی

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش درس زبان انگلیسی
شناسه (COI) مقاله: TELT01_018
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی بیرمی پور - دکتری برنامه ریزی درسی

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استفاده از فاوا در آموزش درس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن شامل کلیه دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه شهر شیراز بوده که از میان آنها 132 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با یک پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است. روایی صوری و محتوایی سوالات پرسشنامه با بهره گیری از نظرات متخصصان و صاحب نظران و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شده است. پایایی کل پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 91/. برآورد گردیده است. بر اساس یافته های این پژوهش: 1) عوامل فیزیکی و روانی، 2) عوامل مدیریتی و3) عوامل مرتبط با معلمان بر استفاده از فاوا در آموزش درس زبان انگلیسی موثرند. به علاوه، از میان عوامل مذکور، عوامل فیزیکی و روانی بیشترین تأثیر را بر استفاده از فاوا در آموزش درس زبان انگلیسی داشته است. همچنین، نتایج حاکی از آن است که به ترتیب عوامل مدیریتی و عوامل مرتبط با معلمان در رتبه های بعدی هستند. در پایان پژوهش گران پیشنهادهایی برای استفاده از فاوا در آموزش درس زبان انگلیسی ارائه کرده اند.

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایندهای یاددهی و یادگیری، زبان انگلیسی، دبیران مقطع متوسطه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-TELT01-TELT01_018.html