CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله روش های پرورش مهارت تفکر و کاربرد آنها در طراحی فعالیت یادگیری

عنوان مقاله: روش های پرورش مهارت تفکر و کاربرد آنها در طراحی فعالیت یادگیری
شناسه (COI) مقاله: TSCONF01_171
منتشر شده در کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا احمدی - دانشجوی دبیری مشاوره، دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه
علیرضا صادقی نیا - دکتری جغرافیای طبیعی، مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه
برهان بیگدلی نشاط - کارشناسی ارشد شیعه شناسی، مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه

خلاصه مقاله:
در این مقاله، در ابتدا با توجه به اینکه امروزه، بسیاری از نوجوانان در رویارویی بامسائل زندگی تواناییهای لازم و اساسی را ندارند و درمواجهه با مشکلات روزمره و مقتضیات آن آسیبپذیرند، جایگاه و ضرورت آموزش مهارتهای فکری به دانشآموزان نوجوان برایمواجه شدن با مسائل دنیای امروز و جایگزین کردن روشها و نگرشهای علمی پژوهشمحور، به جای انتقال و ذخیرهسازی حقایق علمی، مورد بحث قرار گرفته است. پس از طرح مسئله و ضرورت توجه به آن، برخی از ویژگیهای بارز رشد نوجوانان و دلالت آنها بر آموزش مهارتهای زندگی و نظریههای همسوی مهارتهای تفکر )انتقادی، خلاق، حل مسئله( تجزیه و تحلیل شده است. نگارنده بعداز تحلیل تئوریهای موافق این رویکرد، به تجزیه و تحلیل مفاهیم و تعاریف تفکر انتقادی پرداخته و آموزش تفکر خلاق و روش حلمسئله را، با استناد به دیدگاههای مختلف صاحبنظران تربیتی، روشی مؤثر برای پرورش تفکر پژوهشی معرفی کرده است. سپس، نتایج اجمالی تحقیقاتی مرتبط را، که مؤید تأثیر این روش در پرورش تفکر پژوهشی است، برای بیان کرده است.در پایان، براساس تحلیل نظری انجام شده، نتیجهگیری و مواردی نیز برای بهبود و اصلاح روشهای آموزش در جهت پرورش مهارت های تفکر پیشنهاد شده است

کلمات کلیدی:
مهارتهاى تفکر، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، حل مسئله، فعالیت یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-TSCONF01-TSCONF01_171.html