CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه نگرش درخصوص منزلت پلیس، هیجان خواهی و پرخاشگری با فرهنگ رانندگی مردان راننده شهر رشت

عنوان مقاله: رابطه نگرش درخصوص منزلت پلیس، هیجان خواهی و پرخاشگری با فرهنگ رانندگی مردان راننده شهر رشت
شناسه (COI) مقاله: TTC12_007
منتشر شده در دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

ایرج شاکری نیا - استادیار گروه روان شناسی دانشگاه گیلان

خلاصه مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه نگرش درخصوص منزلت پلیس، هیجان خواهی و پرخاشگری با فرهنگ رانندگی مردان راننده شهر رشت پرداخته است. روش: در یک برررسی توصیفى مقطعی و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از 94 راننده تاکسی و موسسه های کرایه ای( 40 راننده واجد مدرک دانشگاهی و 54 راننده فاقد مدرک دانشگاهی) شهر رشت خواسته شد تا پرسشنامه های تحقیق را تکمیل کنند. داده های بدست آمده با آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها: نتیجه تحقیق نشان داد که رانندگان مشارکت کننده در پژوهش(واجد تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی) به لحاظ متغیرهای چهارگانه تحقیق (نگرش درخصوص منزلت پلیس، هیجان خواهی، پرخاشگری و فرهنگ رانندگی) بایکدیگر تفاوت معنی دار دارند (0/01>p). برای بررسی رابطه بین متغیرهای 4گانه تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مشخص کرد که بین نگرش رانندگان مشارکت کننده در تحقیق درباره منزلت پلیس و هیجان خواهی آنان رابطه منفی معنی دار وجود دارد (0/01>p). بین نگرش رانندگان مشارکت کننده در تحقیق درباره منزلت پلیس و پرخاشگری آنان رابطه منفی معنی دار وجود دارد (0/01>p). بین نگرش رانندگان مشارکت کننده در تحقیق درباره منزلت پلیس و فرهنگ رانندگی آنان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (0/01>p). بین هیجان خواهی و پرخاشگری رانندگان مشارکت کننده در تحقیق رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (0/01>p). بین فرهنگ رانندگی رانندگان مشارکت کننده در تحقیق و پرخاشگری آنان رابطه منفی معنی دار وجود دارد (0/01>p). بین فرهنگ رانندگی رانندگان مشارکت کننده درتحقیق و هیجان خواهی آنان رابطه منفی معنی دار وجود دارد (0/01>p). تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نیز نشان داد که نگرش درخصوص منزلت پلیس و هیجان خواهی به ترتیب توانسته است فرهنگ رانندگی را در رانندگان پیش بینی کند. نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به نقش مهم هیجان خواهی در رانندگی جوانان، به دست اندرکاران امور عبور و مرور توصیه می شود که قوانین راهنمایی و رانندگی برای کنترل هیجان خواهی این قشر شدیدتر و از بازدارندگی بیشتری برخوردار باشد. همچنین با در نظر گرفتن نقش تحصیلات به طور عام و تحصیلات دانشگاهی به طور خاص بر فرهنگ رانندگی، ضمن تأکید بر گسترش تحصیلات دانشگاهی برای آحاد جامعه توصیه می شود که برای جذب رانندگان جدید، از سویی عنصر تحصیلات دانشگاهی یکی از ملاکهای گزینش قرار گیرد و از سوی دیگر سیاستهای تشویقی برای انجام تحصیلات دانشگاهی یا گذراندن دوره های ضمن خدمت برای رانندگان شاغل در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:
منزلت اجتماعی، منزلت پلیس، هیجان خواهی ، پرخاشگری ، فرهنگ رانندگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-TTC12-TTC12_007.html