CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدل سازی رفتار پذیرش سرفاصله در رمپهای ورودی به بزرگراه

عنوان مقاله: مدل سازی رفتار پذیرش سرفاصله در رمپهای ورودی به بزرگراه
شناسه (COI) مقاله: TTC12_235
منتشر شده در دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرحسین جعفری - کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر وزیری - استاد دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه مقاله:
رمپهای ورودی یکی از مقاطع گلوگاهی بزرگراهها میباشند. رفتار رانندگان در این مقاطع همگرا دارای پیچیدگیهای زیادی میباشد. تئوریهای موجود در زمینه رفتار همگرایی، رفتار رانندگان در رمپ ورودی بزرگراه را با استفاده از مدلهای پذیرش سرفاصله و مدلهای تغییر خط مورد بررسی قرار میدهند. منظور از پذیرش سرفاصله این است که هر راننده برای ورود به خط اصلی بزرگراه نیازمند وجود حداقل فاصلهای بین وسایل نقلیه در خط اصلی میباشد. رانندگان هنگام ورود به بزرگراه سرفاصله موجود بین وسیله نقلیهشان و وسیله نقلیه جلو و عقب را ارزیابی کرده و در صورتی که هر دو سرفاصله مورد قبولشان واقع شوند حرکت همگرایی را انجام میدهند. در این تحقیق رفتار رانندگان در دو رمپ ورودی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. پس از جمع- آوری اطلاعات میدانی با استفاده از فیلمبرداری، دادهها از فیلم استخراج شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از تحلیل دادهها، مدلهای پذیرش سرفاصله در حالت خرد و کلان توسعه داده شدند. در حالت خرد، سرفاصله پذیرفته شده با وسیله عقب تابعی از حجم خط 2 بزرگراه، سرعت وسیله نقلیه جلو وسیله همگرا و سرفاصله موجود بین وسیله های نقلیه عقب و جلو وسیله همگرا یافته شد. سرفاصله پذیرفته شده با وسیله جلو تابعی از سرفاصله موجود بین وسیله نقلیه عقب و جلو ملاحظه گردید. در حالت کلان، سرفاصله پذیرفته شده با وسیله عقب تابعی از حجم خط 1 و 2 بزرگراه، سرعت وسیله های نقلیه جلو و عقب وسیله همگرا و سرفاصله موجود بین وسیله های نقلیه عقب و جلو وسیله همگرا ملاحظه گردید. سرفاصله پذیرفته شده با وسیله جلو تابعی از حجم خط 2 بزرگراه، سرفاصله موجود بین وسیله های نقلیه عقب و جلو و سرعت وسیله های نقلیه جلو و عقب یافته شد . نتایج این مطالعه در به روز رسانی نرمافزارهای شبیه ساز ترافیک قابل استفاده میباشد.

کلمات کلیدی:
بزرگراه، رمپ ورودی، رفتار همگرایی، مدلهای پذیرش سرفاصله

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-TTC12-TTC12_235.html