CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارائه مدلهای بررسی رفتار تغییر مسیر رانندگان در مواجهه با اطلاع رسانی لحظه ای تابلوهای پیام متغیر (VMS) در بزرگراه های شهر تهران

عنوان مقاله: ارائه مدلهای بررسی رفتار تغییر مسیر رانندگان در مواجهه با اطلاع رسانی لحظه ای تابلوهای پیام متغیر (VMS) در بزرگراه های شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: TTC12_340
منتشر شده در دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران در سال ۱۳۹۱
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود صفارزاده - دکتری راه و ترابری، استاد و عضو هیئت علمی، دانشگاه تربیت مدرس، ریاست دا
امیرمسعود رحیمی - دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
شایان سلیمی طاری - کارشناس ارشد مهندسی عمران راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجا

خلاصه مقاله:
در سالهای اخیر تابلوهای پیام متغیر به عنوان زیرمجموعهای از سیستمهای حمل و نقل هوشمند وظیفه اطلاع رسانی به کاربران را در جهت بهبود کنترل جریان ترافیک در مسیرهای درون شهری و برونشهری فراهم نموده است. آگاهی رانندگان از وضعیت ترافیکی، یکی از روشهای مطرح در زمینه کاهش تأخیرهای ناخواسته در شهرهای بزرگ است؛ لذا در این مطالعه با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از سطح شهر تهران، نحوه تأثیر تابلوهای پیام متغیر را در قالب میزان تبعیت رانندگان از اطلاعات ترافیکی ارائه شده و همچنین میزان تمایل آنها به تصمیم گیری پیرامون انتخاب مسیر جایگزین به جای مسیر اصلی مورد بررسی قرار داده میشود. هدف نهایی رانندگان شامل دو گزینهی تغییر مسیر و یا عدم تغییر مسیر ناشی از وجود ترافیک سنگین در مسیر پیشرو میباشد. بدین منظور جهت تهیه مدلهای مورد بررسی، از مدل لوجیت دو گزینهای استفاده شده است. در صورتی- که بتوان تأثیر این تابلوها را به منظور انتخاب مسیر بهینه توسط رانندگان مورد بررسی قرار داده و مدلسازی نماییم، لذا میتوان با ارائه اطلاعرسانی ترافیکی لحظهای که مورد قبول اکثریت رانندگان باشد، شاهد روانسازی جریان ترافیک در شبکه بزرگراههای درون شهری و حفظ آرامش و جلب رضایت رانندگان در طول سفر باشیم.

کلمات کلیدی:
تابلوهای پیام متغیر (VMS)، هدایت مسیر رانندگان، مدل لوجیت دو گزینهای، نرم افزار Limdep

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-TTC12-TTC12_340.html