CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک های پروژه های ساخت و ساز کوچک و رتبه بندی آنها

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک های پروژه های ساخت و ساز کوچک و رتبه بندی آنها
شناسه (COI) مقاله: UMCONF01_202
منتشر شده در اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین ابراهیمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران(مهندسی و مدیریت ساخت)، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یزد
احمد علی فلاح - استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سید فرزین فائزی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، واحد یزد

خلاصه مقاله:
یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار در انتخاب استراتژی اجرای پروژه ( Delivery System ) توسط یک کارفرما مربط به تخصیص ریسک های پروژه است، چرا موفقیت و بهینه نمودن هزینه پروژه ارتباط تنگاتنگی با شناسایی دقیق عد تخصیص مناسب ریسکهای پروژه و نحوه مدیریت طرفین قرارداد بر ریسک تخصیصی دارد. بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین در واحدهای اطلاعاتی سازمان ها به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریسک در پروژه رویدادها یا وضعیتهای ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع، بصورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه مؤثر می باشد.این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر وقوع ریسک ها پروژه های ساخت و ساز کوچک ر اساس مدیریت ریسک فرآیند محور و رتبه بندی آنها به انجام رسیده است. در این تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین ذیرربط و تهیه و توزیع پرسشنامه جمع آوری شده است. پس ازتهیه پرسشنامه ، داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از جدول فراوانی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردیده است و در نهایت با جمع آوری پرسشنامه ها و بررسی آنها، جدول اولویت بندی تخصیص ریسکها به هریک از ذینفعان پروژه اعم از پیمانکار و کارفرما و مشاور آورده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که ریسکهای پروژه های ساخت و ساز کوچک را می توان در 9 فاز طبقه بندی نمود. نتایج ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر وقوع ریسکهای پروژه های ساخت و ساز کوچک نشان داد که کارفرما با 3. 42 درصد بیشترین تأثیر را در وقوع ریسک در پروژه های ساخت وساز کوچک بر اساس مدیریت ریسک فرایند محور دارد و سپس به ترتیب مشاور و پیمانکار با 3 . 36 و 5. 21 درصد در وقوع ریسک نقش دارند.

کلمات کلیدی:
عوام ریسک, پروژه های ساخت و ساز کوچک ، مدیریت ریسک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF01-UMCONF01_202.html