CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مطالعه آلودگی صنعتی و گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان میبد)

عنوان مقاله: مطالعه آلودگی صنعتی و گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان میبد)
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_036
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

جابر میرزائی امیرآبادی - کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
علی سرکارگراردکانی - استادیار و مدیرگروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

خلاصه مقاله:
در این پژوهش سعی شده است که تغییرات آلودگی آئروسل ها و ذرات معلق با استفاده از علم روز و روشهای با سرعت و دقت بیشتر وهمچنین هزینه کمتر در منطقه مطالعاتی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی توانایی داده های سنجنده MODIS ، درسنجش آلودگی هوا در مناطق شهری و تولید نقشه های روزانه آلودگی هوا با استفاده از این داده ها در محدوده طیفی مرئی و مادون قرمزمیانی می باشد. برای این منظور از تصاویر ماهواره Terra و Aqua و داده های MOD021KM برای مدلسازی و استخراج اطلاعات ازتصاویر ماهواره ای به همراه اطلاعات اخذ شده از سایت NASA و همچنین از اداره محیط زیست برای انجام تحلیل های کیفی و کمی اینمدلها در سطح شهرستان میبد، استفاده شد. در این پژوهش از تصاویر روزهای آلوده و روزهای پاک استفاده شده است. نتایج نشانمی دهند که در پنج روز انتخابی برای هوای آلوده حداکثر شاخص دما، 309 درجه کلوین (معادل 36 درجه سانتیگراد) و حداکثر شاخصNDDI در این روزها 4 / 0 و همچنین در پنج روز انتخابی برای هوای پاک حداکثر شاخص دما، 335 درجه کلوین (معادل 62 درجهسانتیگراد) و حداکثر شاخص NDDI در این روزها نیز 2 / 0 می باشد. به طور کلی، وجود محاسبات سنجش از دوری و اطلاعات در دسترس،حاکی از قابل استفاده بودن تصاویر ماهوارهای در نظارت بر وضعیت آلودگی هایی از نوع ذرات معلق در مناطق شهری و با پوشش وسیعمی باشد و همچنین طی چندین سال اخیر آلودگی منطقه مورد مطالعه افزایش یافته است.

کلمات کلیدی:
آلودگی، AOD (عمق نوری هواویزها)، سایت NASA

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_036.html