CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه ی پایدار شهر شیروان

عنوان مقاله: برنامه ریزی راهبردی توسعه ی پایدار شهر شیروان
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_039
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی محمدقلی مزرجی - کارشناسی ارشد علوم ارتباطات شهردار شهر فاروج
آمنه نقدی - کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه مقاله:
هدف مقاله، تدوین راهبردهای توسعه ی شهر شیروان براساس نظریه توسعه پایدار شهری است. روش تحقیق مبتنی بر بهرهگیری از روش های توصیفی و تحلیلی است،جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان و شهروندان شیروانی و نمونه به صورتتصادفی انتخاب شد .در بخش نظری تحقیق به طور خاص از روش تحلیل داد های ثانویه استفاد شده و در بخش عملی ،روش تحقیق، مطالعه موردی بود است که در آن علاوه بر استفاد از روش اسنادی ، از روش های تحقیق کیفی همانندمصاحبه عمیق و مشاهد فردی علنی استفاد شد و در تحلیل از روش تحلیل راهبردی استفاد شده است. تکنیک های مورداستفاد برای تحلیل عبارتند از: تکنیک الگوی تحلیلی کیفی سوات، که در غالب رویکرد راهبردی مورد استفاد قرار گرفتهاست. یافته های تحقیق حاکی از این است که در بخش عوامل درونی، نقاط ضعف شهر بر نقاط قوت آن برتری دارد و در بخشعوامل بیرونی، فرصت های شهر بر تهدید های آن دارای برتری محسوسی است. نتیجه این که برنامه ریزی توسعه پایدار شهرباید مبتنی بر راهبردهای گرو WO باشد، به عبارت دیگر از فرصت های بیرونی جهت برطرف کردن نقاط ضعف درونی شهربهر گرفت.

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی راهبردی ، توسعه پایدار، الگوی تحلیلی SWOT ، شهر شیروان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_039.html