CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی پراکنش فضایی، سرانه و وضعیت فضای سبز در شهر اردبیل

عنوان مقاله: ارزیابی پراکنش فضایی، سرانه و وضعیت فضای سبز در شهر اردبیل
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_065
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عطا غفاری گیلانده - عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام ایمانی - عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی عزیزی - دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشگاه محیط زیست تهران
صغری پورنصرت - دانشجوی کارشناسی ارشدمحیط زیست شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
فضای سبز به عنوان یکی از مهم ترین عناصر حیات و پایداری شهردر صورت توجه به استانداردهای زیست محیطی و پراکنش مناسبآن در ارتباط با فاکتورهای مختلفی چون جمعیت، تراکم و مساحت، نتیجه بسیار مثبتی بر بهبود کیفیت زندگی و نشاط مردم خواهدداشت. ولی در شرایط حاضر، بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ابران با معضل کمبود فضای سبز و نیز توزیع نامناسب و عدمپراکنش صحیح ان مواجه می باشند که این وضعیت نارضایتی و نزول تدریجی کیفیت زندگی و سلامت افراد را به دنبال خواهد داشت.شهر اردبیل نیز به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور، با توجه به رشد فزاینده فیزیکی و جمعیتی، نیازمند فضای سبز مطلوب است.ازاین رو بررسی استانداردها، سرانه و وضعیت فضاهای سبز در شهر اردبیل به عنوان موضوع پژوهش حاضر می تواند اهمیت زیادیداشته باشد. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن با استناد به آمار و ارقام سازمان شهرداری وپارک ها وفضای سبز شهر اردبیل به ارزیابی وضعیت استانداردها و سرانه ها و فضای سبز شهر اردبیل پرداخته می گردد. نتایج نشان می دهد که سرانهفضای سبز شهر اردبیل با توجه به استاندادهای ملی و بین المللی در سطح پایینی قرار دارد و علاوه بر آن، مساحت کاربری فضای سبزو توزیع فضایی آن در ساختار کالبدی شهر اردبیل از وضعیت نامطلوبی برخوردار است به طوری که هیچ تناسبی بین میزان جمعیتمناطق شهرداری شهر اردبیل یعنی نیاز شهروندان با مساحت منطقه و فضای سبز آن وجود ندارد. بنابرایین در الگوی توزیع مکانیفضای سبز شهری در شهر اردبیل بین نیاز شهروندان به فضای سبز و وجود سطوح و فضاهای سبز رابطه منطقی وجود ندارد ونیازمند توجه و مدیریت شایسته می باشد.

کلمات کلیدی:
فضای سبز، سرانه، پراکنش فضایی، شهر اردبیل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_065.html