CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در بهبود شاخص های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان (منطقه 15، تهران)

عنوان مقاله: ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در بهبود شاخص های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان (منطقه 15، تهران)
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_125
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمودرضا انوری - استادیار جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران
مهدیه نخعی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مرند، - ایران
مهدی خداداد - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان

خلاصه مقاله:
شهرداری به عنوان مهمترین نهاد در ارضای این نیازها در شهر نقش مهمی را برعهده دارد به گونه ای که تاچندی پیش برنامه ریزان شهری و مدیران اجرایی شهر، بر اثر فشارهای ناشی از افزایش جمعیت، کمبود مسکن، ترافیک و آلودگی های زیست محیطی، بیشتر در فکر چاره جویی برای حل این مشکلات که عموماً با کالبد و ساختار فیزیکی شهر در ارتباط می باشند بوده اند. به رغم توجه ویژه به این مشکلات، تاکنون پاسخ منطقی و مناسب برای آنها پیدا نشده است. اکنون در رویکرد جدید به موضوعات و مسائل شهر، این دسته از راه حل های اجتماعی و فرهنگی برای این مشکلات اند. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری در این پژوهش ساکنان منطقه 15 تهران می باشند که به صورت تصادفی 321 نفر نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شده است. در این پژوهش در پی دستیابی به نقش شهرداری ها به عنوان نهادی اجتماعی، در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی در منطقه 15، تهران هستیم که برای قضاوتی صحیح از 21 شاخص، در دو گروه شاخص های ذهنی و شاخص های عینی و دو بعد ارزیابی شخصی و ارزیابی کارکردی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آنست که اکثر مؤلفه های عینی و ذهنی تا سطح 99 درصد رابطه معناداری را نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
شهرداری، شاخص های اجتماعی، ارزیابی شخصی، کیفیت زندگی، منطقه 15، تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_125.html