CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی حمل و نقل پاک (دوچرخه سواری) با رویکرد توسعه پایدار شهری

عنوان مقاله: ارزیابی حمل و نقل پاک (دوچرخه سواری) با رویکرد توسعه پایدار شهری
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_147
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

نهال نیک زاد - دانشجو کارشناسی، رشته مهندسی شهرسازی، دانشگاه پیام نور شرق،تهران،ایران

خلاصه مقاله:
در بسیاری از شهر های در حال توسعه جهان ازجمله تهران ، توسعه نامناسب فضاهای مختلف شهری ، تراکمروبه گسترش کاربری های گوناگون به موازات رشد اقتصادی وبه دنبال آن افزایش سفر های درون شهری باعثبروز مشکلات ومعضلات متعددی شده . با افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی وبه تبع آن افزایش تراکم درشریان های اصلی ،منجر به شکل گیری وبروز نابه سامانی ها در عرصه اجتماعی ، اقتصادی ،کالبدی وزیستمحیطی شده . باتوجه به مسائل مذکور و ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آن در مسائل شهری،دوچرخهبه عنوان وسیله نقلیه پاک و پایدار روز به روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.دوچرخه سواری تنها درصد ناچیزی از کل جریان ترافیک را به خود اختصاص می دهد، ولی مزایای آن بویژه دربافت های تاریخی و ارزشمند، توجه به آن را ضروری می نماید تا دربرنامه ریزی های حمل ونقل ایران در نظرگرفته شود.هدف از این پژوهش افزایش قابلیت دوچرخه سواری متمرکز وهمچنین رواج شیوه های جابه جاییبا حمل ونقل پاک (دوچرخه سواری) راهکاری کاملا همسو با حمل ونقل پایدار شهری ورویکرد کلی حاکم برروشتحقیق در این مقاله، ترکیبی از روش های تحلیل فضایی و تحلیل رابطه ای و روش جمع آوری داده ها به صورتاسنادی است . نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تنها افزایش دوچرخه سواری در کاهش حجمترافیک مؤثر نیست بلکه عوامل دیگری هم چون ایجاد مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و طراحی فضاهای شهرینقش مهمی در کاهش ترافیک خواهند داشت.

کلمات کلیدی:
دوچرخه، حمل ونقل پاک ،حمل و نقل پایدار شهری، توسعه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_147.html