CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مدلسازی و ارزیابی تاثیر تعداد سخت کننده ها بر ظرفیت کمانشی دیوارهای برشی فولادی

عنوان مقاله: مدلسازی و ارزیابی تاثیر تعداد سخت کننده ها بر ظرفیت کمانشی دیوارهای برشی فولادی
شناسه (COI) مقاله: UMCONF03_237
منتشر شده در سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

میثم خادمی - دانشجوکارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران
علی اکبرپورنیک قلب رشتی - عضو هیئت علمی، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

خلاصه مقاله:
طراحی سازه ها برای نیروی جانبی همواره یکی از دغدغه ها و فاکتورهای تعیین کننده طراحان ساختمان بوده است. از گزینه هایی که دراکثر موارد برای ایشان قابل استفاده است، در کنار سیستم هایی مانند قاب های خمشی و بادبندها، استفاده از سیستم دیوار برشی استکه وظیفه آن تحمل کردن نیروهای جانبی و عدم انتقال آن به سازه است.در این پایان نامه، مدلسازی دیوار های برشی فولادی در محیط نرم افزار آباکوس انجام شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تابتوان تاثیر ابعاد هندسی تقویت کننده ها بر دیوار برشی فولادی را بدست آورد. هدف اصلی مطرح شده برای این پایان نامه تعیینشرایط مطلوب سخت کننده ها بر روی پانل اصلی دیوار تحت بارگذاری انفجاری می باشد. مدلسازی ها در محیط نرم افزار آباکوسصورت پذیرفته است.بر اساس نتایج تحقیق بیان می شود که با افزایش در تعداد سخت کننده ها ظرفیت نهایی کمانشی قاب با دیوار برشی فولادی افزایشمی یابد که از منظر فنی قابل توجه است. همچنین با افزایش تعداد سخت کننده ها سهم هر سخت کننده در افزایش ظرفیت نهاییکمانشی قاب پررنگ تر می گردد که از منظر اقتصادی قابل توجه می باشد.

کلمات کلیدی:
سخت کننده، انفجار، دیوار برشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UMCONF03-UMCONF03_237.html