CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تجلی تصویرزمان درروح طراحی- تجربه ای موثر درسیالیت بیرونی و درونی معماری ، دراحیای فضاهای گمشده

عنوان مقاله: تجلی تصویرزمان درروح طراحی- تجربه ای موثر درسیالیت بیرونی و درونی معماری ، دراحیای فضاهای گمشده
شناسه (COI) مقاله: UOT02_042
منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شاهین امیرشقاقی - دانش آموخته کارشناشی ارشد معماری
هادی قهرمانی فر - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خلاصه مقاله:
دیدن برای فهم یک اثر معماری یا هنری که از الگوهای فرهنگی مقرر زمان خود جداشده ، کافی نیست . برای فهم چنین اثری باید به الگوهای جدید وضوح و روشنیبخشید ، به بیان معانی و مفاهیم پرداخت و قوانین و معیارهای تفسیری جدید را پایهگذاری کرد . انجام چنین اقداماتی برای فهم اثر ، نیازمند گذشت زمان است . مسئلهای که معماری جدید در نظر نمی گیرد سربرآوردن دوباره ی این فضاهای نهفتهاست که به دلیل نبود مکانی مناسب می توانند از راههای غیرمستقیم دوباره ظاهرشوند . هیجان ، آرامش ، حرکت ، سکون و . . . . ازجمله اهداف وعواملی هستند کهلازم است در نحوه انتقال روابط فضایی و قالب درونی و کالبد بیرونی معماری توجهخاصی به آنها نمود . جذابیت یکی از مهمترین مواردی است که یک معماری را درطول زمان ماندگار می کند ، در برخی از کاربری ها و فضاها خود به موءلفه ای برایجذب بیننده و درآمد زایی بدل می شود . بنابراین دراین پژوهش با استناد به مطالعهمنابع کتابخانه ای و مقالات با روش توصیفی و تحلیل محتوایی، آثار تئوری و عملیبه این نتیجه می رسیم که معماری دینامیک که گونه ای از سیالیت پایدار را عرضهمی کند ، قابلیت توسعه درون ساختاری و برون ساختار را دارد که در نوع دوم امکانارتباط فضاهای بیرون و داخل ساختار بگونه ای شناور فراهم می گردد . و درنهایتزمان است که جوامع بشری را از گذشته تا اکنون ، دربرگیرنده و سوق دهنده سایرعوامل ، اصلی ترین رکن دگردیسی پایدار سیالیت ساختارهای معماری است .

کلمات کلیدی:
قالب درون ، کالبد بیرون ، زمان ، روابط فضایی ، سیالیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UOT02-UOT02_042.html