CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نگرشی برنحوه سازماندهی فضاهای شهری درایران و شهرهای اروپایی نمونه موردی وین

عنوان مقاله: نگرشی برنحوه سازماندهی فضاهای شهری درایران و شهرهای اروپایی نمونه موردی وین
شناسه (COI) مقاله: UOT02_055
منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی زرگرزاده دزفولی -
بهناز بابائی مراد - دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، ایران
مهناز بابائی مراد - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نجمه سالاری نسب - مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سماء واحد دزفول

خلاصه مقاله:
فضاهای شهری بر اساس تعاریف پذیرفته شده نظریه پردازان شهری همان فضاهای عمومی را شامل می شود.فضاهایی کهمالکیت خصوصی ندارند وهر گاه شخصی از ملک خود به نفع شهر عقب نشینی نموده است سهم خود را از این فضایشخصی صرفا به نگهداری از آن تقلیل داده است.یکی از مشکلات عمده شهرسازی معاصر در ایران عدم وجود لایه ای بهنام فضای عمومی از یک بنا ودر اختیار شهر می باشد .این فضا از یک پیش ورودی ساده تا طراحی محوطه و فضای سبزو....را شامل می شود.در این تحقیق به دنبال شناسایی و تعریف تفاوت ضوابط و اجرا در محدوده ی حریم فضاهای شهری هستیم.تفاوت درتعریف و اجرا پیاده راه ها،شامل مسیر حرکت افراد پیاده،دوچرخه سوارن و افراد سالمند ونابینامیزان تاثیر وتاثر از یک عنصر طبیعی در شهر مانند رودخانه جهت شکل گیری مجموعه های بلافصل و با واسطه از آنعنصر طبیعی .در شهر وین رودخانه دانوب در راستای محور شمالی جنوبی شهر را می پیماید،بررسی و مقایسه بناهایشکل گرفته در اطراف آن و رفتارهای متاثر از عناصر همجوار رودخانه مرحله ی دیگری از مطالعات را شامل می شود.بررسی مبلمان شهری در نقاط مختلف شهر از جوار یک مجموعه تجاری تا پارک محله ای و....در رویکردی دیگر مقایسهو سنجش خواهند شد. در پایان به بررسی تعدادوکاربری فضاهای سبز شهری پرداخته خواهد شد.بنا به جایگاه این فضاهای سبز شهری گاهپارک گاه کاخ وگاه باغ شهری نام دارند.سرانه شهروندان از هریک از عناصردر مطالعات پیش رو در نظرگرفته شده است.روش تحقیق در این نوشتار بررسی ضوابط شهری برگرفته از آیین نامه های شهری و مطالعات و مشاهدات میدانی استکه نگارندگان طی سفری در اکتبر 2013 از وین به عمل آورده اند.هدف از نگارش این تحقیق ارائه مدلی از اجزا شهری است که بیش از یک دهه پی در پی جز برترین شهر های دنیاجهت سکونت می باشد. مقام وین در این سالها یک رقمی و به لحاظ بسیاری شاخص های کیفی نیز در جهان پیشرواست.قطعا سهم غالبی از این مقام را شهروندان وینی مرهون مدیران شهری خود هستند.از سویی دیگر مدیران شهریوین مخاطبانی با سطح فرهنگ بالا و نگهبان سرمایه های شهری دارند.تدوین آیین نامه های شهری با موضوعات خاصمانند مبلمان،رنگ،پیاده راهها و....گامی موثر جهت رسیدن به شهرهایی با استاندارهای جهانی سکونت،فضای سبز و....میباشد.

کلمات کلیدی:
فضاهای شهری ،وین، ضوابط شهری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UOT02-UOT02_055.html