CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله سیر باغ سازی ایرانی در گذر زمان (معاصرسازی باغ ایرانی با بهره گیری از درون مایه ساختاری آن)

عنوان مقاله: سیر باغ سازی ایرانی در گذر زمان (معاصرسازی باغ ایرانی با بهره گیری از درون مایه ساختاری آن)
شناسه (COI) مقاله: UOT02_062
منتشر شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی شیبانی - استاد راهنما و استاد تمام گروه معماری و منظر دانشگاه شهید بهشتی، تهران
حسن ذوالفقار زاده - استاد راهنما و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه امام خمینی(ره)، قزوین
فاطمه قطب زاده - کارشناس ارشد معماری منظر از دانشگاه امام خمینی(ره). نویسنده مسئول، تهران فرمانیه غربی خ دکترلواسانی خ مهدیزاده

خلاصه مقاله:
روح جاری در کالبد، اقلیم و تاریخ باغ سازی ایران که از گذشته تا آینده ادامه خواهد داشت، در فضاسازی های منظر امروز نادیده انگاشته شده است؛ ادامه روند منظر سازی متکی به فرهنگ خودی و باغ های ایرانی می بایست راه خود را در فضاهای شهری باز نماید ولی از آنجاییکه این روند از اواخر دوران قاجار منقطع گشته، اهمیت جستار پژوهشگران و طراحان منظر جهت بازبینی راهکارهای عملی جهت معاصرسازی منظر ایرانی، لازم می باشد. در این راستا، در این مجال، پژوهشی در جهت یافتن حلقه های پیوند دهنده منظر امروز به باغ ایرانی از طریق واکاوی در ساختارهای عینی و ذهنی آن، صورت می گیرد. در این مقاله به بررسی الگوها و نظام های ساختاری باغ سازی ایران می پردازیم و فرضیه نظام منظر سازی ممتد، به جای نظام ثابت باغ سازی ایرانی، ارائه و اثبات می شود تا با این امتداد در منظرشهری معاصر، شاهد مناظر بدیع و نو و همگام با پیشرفت های زمانی در بستر جهان بینی و تفکر پایدار برگرفته از فطرت انسانی باشیم. در این تحقیق با استفاده از شیوه های توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به طریقه مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و با بهره گیری از مقایسه تطبیقی نمونه های اصیل داخلی، به مستندسازی فرضیه مطرح شده پرداخته می شود.

کلمات کلیدی:
باغ ایرانی، ساختار عینی و ذهنی باغ ایرانی، معاصرسازی منظر ایرانی، الگویابی، نظام ممتد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UOT02-UOT02_062.html