CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نقش شهر شهروند مدار در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی : شهر سمنان )

عنوان مقاله: بررسی نقش شهر شهروند مدار در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی : شهر سمنان )
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0006
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی صمیمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
زینب کرکه آبادی - دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

خلاصه مقاله:
در دنیای امروز تحولات جمعیتی وکالبدی و افزایش ناگهانی جمعیت وتوسعه فیزیکی شهرها لزوم توجه و اتخاذرویکردهای جدید جهت مقابله با مشکلات پیش روی توسعه شهری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به این مهم ونیز پیچیدگی اداره شهرها وتنوع نیازهای شهروندان وکمبود منابع جهت مرتفع نمودن آنها می بایست تلاش فراوان در جهت رویکردی نو با نگرش جلب مشارکت مردم وتوسعه پایدار شهری انجام پذیرد.براین اساس شهر شهروند مدار بهعنوان رویکردی نو جهت رفع مشکلات فوق و رسیدن به رفاه و آسایش شهروندان مورد پذیرش بیشتر مسئولین ،برنامه ریزان و سیاست گذاران شهرهای جهان واقع گردیده است و تلاش های فراوان در جهت اجرای این رویکرد در برخی شهرهای ایران توسط شوراهای شهر ویا شهرداری ها صورت گرفته است. در این پژوهش با مطالعه موردی شهر سمنان از روش پیمایشی بااستفاده ازپرسشنامه در ارتباط با فرضیات پژوهش ودر نظرگرفتن جامعه آماری تحقیق شامل نمونه گیری از شهروندان شهر سمنان در اقشار مختلف ، داده ها احصاء وگرد آوریتحلیلی و نتیجه گیری نهایی برای اثبات فرضیه ها گرفت. نتایج حاصله از spss گردید و در نهایت با استفاده از نرم افزار این تحقیق نشان داد ارتباط مستقیم توسعه پایدار شهری با رابطه دوسویه شهروندان – مدیران شهری و موثر بودنعملکردمدیریت شهری در تحقق الگوی شهروند مداری وجودداشته و عملاً در اجرای الگوی شهر شهروندمدار ، تقویت توان مشارکتی شهروندان صرفاً با آموزش فراگیر امکان پذیرمی باشد

کلمات کلیدی:
شهروند- شهروندمداری- مدیریت شهری -توسعه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0006.html