CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

عنوان مقاله: رویکرد مشارکت جویانه در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0014
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزاده برزواصفهانی - کارشناس کارگروه امور زیر بنائی و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
فرحناز دموری - دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه مقاله:
سودمندی رویکردهای مشارکت جویانه و استفاده از مشارکت مردمی در پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری ، امری انکار ناپذیر است به طوری که ، امروزه ارگان های دولتی ، مقامات تصمیم گیرنده و مجریان طرح ها ، همگی بهاین موضوع واقف شده اند که حضور و مشارکت مردم در امور شهر به ویژه بافت های فرسوده و تاریخی نقش اصلی رادرتحقق پذیری این طرح ها ایفا می نمایند. در این راستا مقاله حاضر با تبیین اهمیت موضوع مشارکت در امر بهسازی و نوسازی با فت های فرسوده ، سعی در عمایاتی نمودن آن و معرفی فرایند مشارکتی منت ب ، در حوزه دانص طراحی شهری دارد .ساختار اصلی مقاله ازسه بخش تشکیل می شود : بخش اول ، مبای نظری ، که در برگیرنده تعاریف ، تاری چه و معرفی سطوح مشارکت است. بخش دوم تحت عنوان مشارکت در عمل ، ضمن بیان مزایای مشارکت ، به معرفی فراندهای مشارکتی پرداخته و فرایند همکاری پایدار را به عنوان فرایند منت ب در حوزه دانش طراحی شهری معرفی نموده است. در نهایت در بخش سوم با معرفی نمونه موردی محلهزینبیه در شهر ا صفهان ، به تشریح فرایند مشارکتی همکاری پایدار در نوسازی بافت فرسوده ایت شهر می پردازد.با توجه به مطالعات انجام شده ، فرایند همکاری پایدار ، فرایند مشارکتی است که می تواند راهگشای طراحان و برنامه ریزان شهری در تحقق پروژه های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده باشد

کلمات کلیدی:
بافت های فرسوده، بازسازی، بهسازی و نوسازی، مشارکت مردم، توانمند سازی، فرایند همکاری پایدار ،منطقه زینبیه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0014.html