CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آسیب شناسی طرح جامع شهری نمونه موردی : شهر ابهر

عنوان مقاله: آسیب شناسی طرح جامع شهری نمونه موردی : شهر ابهر
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0043
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدتقی رضویان - دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سیدمحمد رضازاده - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران
رضا کانونی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سعید نجفی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
امروزه با پیچیده شدن مسائل شهری، تنوع و کثرت نیازهای جمعیت برای شکل گیری و ادامه ی حیات شهرها نیاز به طرح های شهری است. اما با اینکه چهار دهه از زمان تهیه و اجرای طرح های جامع شهری در ایران می گذرد. این طرحهادر عمل موفقیت چندانی نداشتند. لذا جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها آسیب شناسی طرح های جامع شهری ضروری است. شهر ابهر طی سال های گذشته تاکنون رشد چشمگیری داشته است. فارغ از مزایا و معایب طرح جامع آن،وجود نقایص متعدد در مطالعات و پیشنهادات آن عملاً این طرح ها نارسایی ها را تشدید کرده اند. لذا این پژوهش سعی درارزیابی طرح جامع شهری از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا حدود و جهات توسعه فیزیکی شهر، پیش بینی میزان جمعیت و کاربریهای خدماتی در شهر ابهر می باشد. در این پژوهش داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد و مدارکمربوطه جمع آوری شده و سپس براساس روش توصیفی – تحلیلی به بررسی داده های گردآوری شده پرداخته و در نهایت به ارائه ی پیشنهاد برای اصلاح نارسایی ها پرداخته می شود. نتیجه ی حاصل پژوهش اینکه با توجه به عدم اتمام افق طرح جامع شهر ابهر آنچه در حوزه جمعیتی پیش بینی شده با وضعیت موجود انطباق نخواهد داشت. ولی با توجه به رشد شهرابهر به نظر نمی رسد در افق طرح اختلاف چشمگیری نداشته باشد. در حوزه ی حدود و جهات توسعه کالبدی شهر ابهر با توجه به محدودیت های طبیعی و انسانی و مقایسه با تصاویر ماهواره ای نتایج نشانگر پیش بینی صحیح می باشد. اما پیشبینی ها در خطوط شبکه ارتباطی شهر ابهر تا شریف آباد هنوز تحقق نیافته است. و در ارزیابی های مربوط به کاربری اراضی در وضعیت موجود نتایج حاکی از کمبود سرانه در تمام کاربری های خدماتی شهر از جمله کاربری های مسکونی، آموزشی، فضای سبز، ورزشی، مذهبی، تجاری و تاسیسات و تجهیزات شهری است. اما کاربری های پیشنهادی در افق طرح با توجه به پیش بینی آنها براساس تعداد جمعیت عملاً با اشتباه همراه خواهد بود

کلمات کلیدی:
کاربری خدماتی، حدود و جهات توسعه فیزیکی، جمعیت، طرح جامع، شهر ابهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0043.html