CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله جهانی شدن و کیفیت زندگی شهری

عنوان مقاله: جهانی شدن و کیفیت زندگی شهری
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0107
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره فنی - دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی، ایران
سیدمحمد رضازاده - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی ،ایران
داود آلبوغبیش - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی ،ایران

خلاصه مقاله:
به طور کلی جهانیشدن از مسائل مهمی است که تقریباً تمامی کشور های دنیا در فرایند آن درگیر شده اند. این فرایندنتایج مثبت و منفی فراوانی بههمراه داشته است. بنابراین همه ی کشورها درصدند تا بتوانند با برنامه ریزی های جامع ازفرصتهای جهانی شدن برای ارتقای سطح رفاه و زندگی شهروندان خود بهره ببرند. این تحقیق در صدد است اثر جهانی- شدن را بر کیفیت زندگی با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بررسی نماید. بررسی ها و نتایج این امر نشان می دهد کهکیفیت زندگی ساکنین در اثر تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تغییر کرده است. هدف اصلی این مقاله توسعه مفهومی و بررسی تاثیرات جهانی شدن بر کیفیت زندگی درسطح یک کشور است. معیارهای کیفیت زندگی برنامه توسعه سازمان ملل شامل چند شاخص است که این شاخص ها، شاخص های توسعه انسانی ، شاخص توسعه جنسیتی و شاخصفقر انسانی است برای مثال نتایج نشان میدهد که میزان موفقیت سطح زندگی در کشور سوئد شامل نه دسته از منابع است و ایده اصلی این است که کیفیت زندگی یک کشور زمانی بالا است که مردم خود را به درجه بالاتری از کنترل بر منابعبهداشت و درمان ، مسکن ، منابع اقتصادی ، آموزش و پرورش و ... اقدام کنند . شاخص های جمعیت شناختی آمریکا نیزاز بهزیستی زندگی که مرکب از معیارهای کیفیت زندگی شامل درآمد و فرصت های اشتغال ، تولیدات و تکنولوژی ، سرگرمی و تفریح ، نگرش مصرف کننده ، محیط اجتماعی و فیزیکی می باشد

کلمات کلیدی:
جهانی شدن، کیفیت زندگی، رفاه، تحولات اقتصادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0107.html