CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد

عنوان مقاله: شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0130
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدحسین عنبری - معاونت اقتصادی شهرداری مدیریت بازاریابی و بهره برداری کارشناس ارشد بازاریابی کارشناس ارشدمدیریت امور شهری دانشگاه فردوسی مشهد
امیدعلی خوارزمی - استادیار دانشگاه فردوسی مشهد,گروه جغرافیا رشته مدیریت شهری
براتعلی خاکپور - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد,گروه جغرافیا رشته مدیریت شهری

خلاصه مقاله:
امروزه، اهمیت دانش و مدیریت دانش در سازمان ها غیر قابل انکار است. در عصر رقابت سازمان ها، بقای سازمان و توانایی مقابله با تغییرات محیطی به قابلیتش در استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین و روش های نووابسته است. مدیریت دانش از این امر مستثنی نبوده و افزایش ادبیات در زمینه مدیریت دانش در سال های اخیر نشان دهنده تلاش سازمان ها در به کارگیری آن است. مدیران سازمان های بزرگ به این امر پی برده اند که مدیریتدانش تنها مزیت رقابتی سازمان های امروزی در درازمدت هست. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در شهرداری منطقه ۹ مشهد است. روش تحقیق کاربردی و تحلیلی است. در راستای رسیدن بهاهداف تحقیق، پرسشنامه مدیریت دانش طراحی و میان ۰۸ نفر از کارمندان این منطقه توزیع شد. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ۴ بعد رهبری سازمانی، ساختار سازمان، فناوری اطلاعات و همچنین فرهنگ سازمان در پیاده سازی موفق مدیریتدانش در سازمان مورد مطالعه مؤثر هستند و بیشترین تأثیر مربوط به بعد فناوری اطلاعات ارزیابی گردید. همچنین در ادامه، عوامل مؤثر بر هر بعد نیز شناسایی گردید

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش، عوامل مؤثر، شهرداری مشهد، منطقه ۹

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0130.html