CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله توسعه پایدار از طریق مدیریت شهری با رویکرد تغییر کاربری اراضی مطالعه موردی کارخانه گونی بافی قائمشهر

عنوان مقاله: توسعه پایدار از طریق مدیریت شهری با رویکرد تغییر کاربری اراضی مطالعه موردی کارخانه گونی بافی قائمشهر
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0151
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد همتی - استادیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ره
هما کاردان - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، گرایش اقلیم در برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ره

خلاصه مقاله:
علاوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست، حمل و نقل، ایمنی و برنامه ریزی شهری، یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده و تعیین کنندهای بر عوامل سازنده شهری دارد، مدیریت شهری است. گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها،مدیریت امور شهر را به وظیفهای دشوار تبدیل نمودهاست. جهت نیل به الگوی توسعه پایدار، ضروری است هر یک از کاربری هایمختلف موجود در یک شهر علاوه بر استقرار در زون مناسب، کارکردی منطقی با سایر کاربری ها داشته باشد. در این مطالعه اختصاص فعالیت های مناسب جدید جهت کارخانه متروک شده گونی بافی قائمشهر که سابق اً به عنوان یکی از قطب های صنعتی فعال بوده است،مدنظر قرار گرفت، به همین منظور پس از جمع آوری اطلاعات مهم محیطی و موثر در مکان یابی و احداث فضاها و ساختمان ها، نظیراطلاعات زمین شناسی، جنس خاک، اقلیمی، آب های زیر زمینی و نیز شبکه آبراهه ای و خطر سیلاب، ملاحظات طراحی کاربری های جدید استخراج گردید، از سوی دیگر با محوریت دادن به دو موضوع توسعه پایدار و نیز افزایش راندمان رضایتمندی شهروندان،کاربری های مختلفی برای سایت 21 هکتاری کارخانه انتخاب گردید، جهت شناسایی این کاربری ها، در ابتدا ضمن بازدید میدانی وتعیین ویژگی های فیزیکی سایت، مصاحبه هایی با مسئولین و مدیران شهری به عمل آمد و در گام بعد با طراحی پرسشنامه هایی نظرسنجی عمومی در سطح شهر در میان اقشار مختلف مردم بومی و مسافران عبوری به عمل آمد و در تناسب با آن، وضعیت امکاناتاستان از جهت توزیع مکانی فضاهای تفرجی توریستی، تجاری، اداری و فرهنگی در سایر شهرها و مناطق هم جوار قائمشهر بررسی شدتا با لحاظ کردن جمیع جهات بهترین کاربری های سازگار با اصول آمایش سرزمین و نیز کاربری هایی که جنبه اشتغالزایی و توسعه اقتصادی را داشته باشند مشخص گردید. در نهایت کاربری های تجاری، مسکونی، اداری، درمانی، ورزشی، فضای سبز و شبکه معابر به عنوان مجموعه ای که کارکرد آن ها با یکدیگر، هم افزایی داشته و نیز در تغییر چهره شهر و هم خوانی با اصول مدیریت شهری و مسائل زیست محیطی و طراحی ابنیه ها، موثر بوده به عنوان برنامه آتی تغییر کاربری اراضی سایت کارخانه گونی بافی معرفی شدند.

کلمات کلیدی:
مدیریت شهری، توسعه پایدار، تغییر کاربری، زیست محیطی، برنامه ریزی شهری، قائمشهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0151.html