CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله مروری بر تجارب برخورد با بافتهای تاریخی در جهان و ایران

عنوان مقاله: مروری بر تجارب برخورد با بافتهای تاریخی در جهان و ایران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0183
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مانا ابراهیمی مجرد - دانشجوی دکترای معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
مهران علی الحسابی - دکترای طراحی شهری، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:
انسانها روزگاری یکجانشینی را تجربه کردند و دانستند ناگزیرند آنچه را برای سکونت میآفرینند کنار هم بگذارند، از میان آنهابگذرند و در آن حضور یابند. زمانی بعد ساختهای از گذشته در کنار خویش یافتند، آن را گذشته خواندند و به آن اندیشیدند که درآنجاست و با ساخته خود گرد هم آمدند و از آن به بعد همواره در اندیشه آن بودند. در اندیشه بسیاری از آدمیان امروزه بافت تاریخی حجمی از خاک و خشت پنداشته میشود که بر سر راه نوسازی شهری سد شده و هر روز که میگذرد زیستن در چنین.)621 : شهرهایی انسان را نسبت به هویت، ریشههای تاریخی، قومی و فرهنگی خویش بیگانهتر میکند فلاح، 6831با گسترش سریع شهرهای بزرگ تعادل و پیوستگی فضای کالبدی شهر قدیمی و تاریخی و نقش عناصر مهم آن در هم میشکند. اعاده تعادل و پیوستگی بافت قدیمی ساختاری را میطلبد که بتواند روابط جدید بافت تاریخی را با مجموعه فرادستخود تعریف و معادله جدیدی از دادههای متقابل آن دو برقرار کند. بافتهای تاریخی پدیدهای تاریخی و دارای ظرافتهای یک موجود تکاملیافته است. به همین میزان، پیچیدگیهای آن افزونتر و امر مواجهه با مشکلاتش مستلزم دقت نظر و استفاده از شیوههای هوشمندانه و ظریف است. تلاش برای رسیدن به وحدت نظر در مبانی موضوع طراحی در بافتهای باارزش شهری واجزای متشکله آن از قبیل ساختارهای فرهنگی تاریخی، امروز از ضروریات امر تصمیمگیری و برنامهریزی در کشور است. مدیران، - کارشناسان و مردم هر یک به نوعی نیازمند دستیابی به نظریات منسجم و بااعتبار علمی و هدفمند هستند تا بتوانند با انگیزهای جدی و با شناختی کافی به دور از هر گونه تردید به این امر مهم بپردازند و از این طریق زندگی سنتی شهرها را با تغییرات سازنده681. یکی از مواردی که میتواند در دستیابی به : هماهنگ و از عوارض منفی و اقدامات مخرب مصون دارند مجابی، 6831 راهکارهای عملی در زمینه بافتهای تاریخی و باارزش شهری مؤثر باشد، بررسی تجارب سایر کشورها در این زمینه است. البته در نظر گرفتن شرایط داخلی و خصوصیات ویژه بافتهای تاریخی در ایران را نباید از نظر پنهان داشت، چرا که این خود میتواند عاملعدم موفقیت طرحها نیز باشد. نوع تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش انجام تحقیق، تحلیلی توصیفی میباشد. در این تحقیق از دو تکنیک - تحقیق کمی و کیفی جهت جمعآوری اطلاعات بهره گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تجزیه و تحلیل کیفی نمونههای موفق در زمینه بازسازی شهری با مطالعات میدانی و کتابخانهای است. بدین ترتیب در این مقاله مروری خواهیم داشتبه رویکردها و تجارب برخورد با بافتهای تاریخی در جهان و ایران، تا ضمن تلاش در جهت معرفی نکات مهم تجارب مختلف بافتهای تاریخی و تشریح رویکردهایی که در این زمینه مطرح و قابل پیگیری است، اقدامات صورت گرفته در ارتباط با این بافتها و مصادیق آن مورد ارزیابی کیفی قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
نظریه بازآفرینی شهری، بافت تاریخی، تجارب مرمت شهری.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0183.html