CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ایجاد شهرهای کوچک و تأثیر آن در شکل فضایی روستا مطالعه موردی شهر ادیمی

عنوان مقاله: ایجاد شهرهای کوچک و تأثیر آن در شکل فضایی روستا مطالعه موردی شهر ادیمی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0222
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمودرضا میرلطفی - استاد، دانشگاه زابل،
لیلا ملائی - دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه زابل
میثم بندانی - استاد، دانشگاه زابل،

خلاصه مقاله:
شگل گیری نیازها، خواستهها و انتظارات جدید برای زمین ناشی از بروز تحولات اقتصادی، اجتماعی و علمی در سکونتگاههای انسانی از جمله روستا، بهتحول در برنامه ریزی و مدیریت تصمیمات و سیاست گذاری بهویژه در مورد سیاستها و مدیریتفضایی جغرافیایی میانجامد، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن اسنادی – پیمایشی است و با هدف بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی که تا پیش از این به کشاورزی اختصاص داشته است انجام شده، اطلاعات مورد نیاز با بررسیمستندات، مشاهده میدانی، مصاحبه با مردم محلی جمع آوری و تحلیل دادههای روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان، و پایایی با استفاده از محاسبه آلفاء کرونباخ0/83 تأیید شد و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه در محیط نرم افزاری SPSS بهوسیله آزمون T تک متغیره تجزیه تحلیل گردیده و با استفاده از نقشه GIS تغییرات نشان داده میشود و این پژوهش بیانگر آن است، در مجموع ایجاد شهر جدید به کاهش نقش زمین در فعالیت زراعت و دامداری و افزایش فعالیتهای خدماتی و اداری در آن گشته که به نابودی بخش کشاورزی در این مناطق میانجامد

کلمات کلیدی:
روستا، شهرهای کوچک، تغییر کاربری، اراضی، شهر ادیمی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0222.html