CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تعیین بهترین نوع قاب پنجره با هدف کاهش مصرف انرژی در فضاهای آموزشی نمونه موردی: شهر ایلام

عنوان مقاله: تعیین بهترین نوع قاب پنجره با هدف کاهش مصرف انرژی در فضاهای آموزشی نمونه موردی: شهر ایلام
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0230
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب نقدی دورباطی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام
بهزاد وثیق - استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه جندی شاپور دزفول
ماریا کردجمشیدی - استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری-انرژی دانشگاه مازندران،

خلاصه مقاله:
تکنولوژی امروز اگر چه زندگی را در ظاهر راحت و لذتبخش ساخته است، اما با سرعتی سرسامآور به اتلاف منابع انرژی میپردازدو با ورود منابع آلودهکننده به محیطزیست، هر روز چهره زندگی را تیرهتر میسازد؛ لذا متخصصین با سرعت فراوان به دنبال یافتنراهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی افتادند. مدارس به عنوان عمدهترین ساختمانهای دولتی در ایران به دلیل گونهشناسی و الگویاشغال فضا، پتانسیل زیادی برای کاهش مصرف انرژی دارند؛ در این میان در و پنجره به عنوان اجزایی از پوسته ساختمان که بیشترین تبادل انرژی با محیط بیرون از طریق آنها صورت میگیرد از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با شبیهسازی کردن مدرسهای در شهر ایلام با استفاده از نرمافزاردیزاینبیلدر بهینهترین نوع قاب پنجره به لحاظ کاهش مصرف انرژی به دست آید. روش تحقیق در این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانهای، میدانی و شبیهسازی کامپیوتری استوار است. نتایج مدلسازیهای انجام شده در این پژوهش به شرح زیر است:در تمام جبهه ها بهترین نوع قاب برای پنجرهها قابهای UPVC با درصد کاهش مصرف انرژی 13 % و 14 %و 11 % و 16.2 % به ترتیب برای ضلعهای شمال، جنوب، شرق و غرب هستند. بعد از قابهای UPVC به ترتیب قابهای PVC ، قابهای آلومینیومی بهلحاظ کاهش مصرف انرژی مناسب بوده و در نهایت قابهای چوبی ضعیفترین عملکرد را نسبت به سایر قابها در زمینه کاهش انرزیمصرفی در ساختمان دارند

کلمات کلیدی:
قاب چوبی، قاب آلومینیومی Thermal Break ، قاب UPVC ، قاب PVC ، کاهش مصرف انرژی، مدارس، ایلام، پنجره

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0230.html