CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تدوین استراتژیهای مناسب برای سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از مدل تحلیلی SWOT مطالعه موردی: شهر آبادان

عنوان مقاله: تدوین استراتژیهای مناسب برای سیستم مدیریت پسماند شهری با استفاده از مدل تحلیلی SWOT مطالعه موردی: شهر آبادان
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0235
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فروزان فرخیان - استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
آرش زمانیان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر که در سال 1931 انجام شده است از نوع تحقیقات تحلیلی- توصیفی بوده و برای انجام آن از روش ترکیبی روش های میدانی،کتابخانه ای و اسنادی، تحلیلی و توصیفی استفاده شده و با کاربرد مدل تحلیلی SWOT به تدوین استراتژیهایمناسب برای سیستم مدیریت پسماند شهر ی پرداخته شده است. برای این منظور محیط داخلی) نقاط قوت و ضعف و محیط خارجی فرصت ها و تهدیدها منطقه مورد مطالعه قرار گرفت و سپس برای تکمیل اطلاعات به دست آمده به وسیله ی پرسشنامه برپایه دلفی از مسؤولین و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند در شهر آبادان طی دو مرحله نظرخواهی شد که با وزن دهی به مواردمورد نظر به تکمیل ماتریس SWOT و در نهایت به ارایه راهبردها و استراتژیهای مناسب مدیریت صحیح جمع آوری و دفع پسماند در شهر آبادان پرداخته شد . یافته های تحقیق نشان داد وزن مربوط به محیط داخلی که نقاط قوت و ضعف می باشندبرابر با 3/19 وهمچنین وزن مربوط به عوامل خارجی که فرصتها و تهدیدها می باشند برابر با3/16 می باشد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های مدل SWOT مشخص گردید که در مجموع ،استراتژی SO یا راهبرد تهاجمی به عنوان بهترین استراتژی در زمینه بهبود مدیریت پسماند شهر آبادان به شمار می رود

کلمات کلیدی:
مدیریت پسماند، استراتژی، SWOT ، آبادان، دلفی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0235.html