CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی موقعیت کنونی مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزشی شهر کرمان و کاربریهای شهری مؤثر بر عملکرد آنها

عنوان مقاله: ارزیابی موقعیت کنونی مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزشی شهر کرمان و کاربریهای شهری مؤثر بر عملکرد آنها
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0240
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهناز انصاری فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی لسانی - دانشیار و عضو هیأت علمی گرایش مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین غضنفرپور - استادیار و عضو هیأت علمی گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد خیاط زاده - دانشآموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش زیست محیطی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
امروزه رشد سریع شهرها موجب شده توجه کلیه برنامهریزان و سیاستگذاران شهری به مسئله موقعیت مکانی کاربریهای شهری به ویژه کاربریهای آموزشی که نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانشآموزان دارند جلب شود. این موضوع در مدارس ابتدایی کهکودکان سن کمتری دارند حساستر میباشد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی موقعیت کنونی مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزشی شهر کرمان نسبت به کاربریهای مؤثر بر عملکرد آنهاست چراکه مدارس از جمله کاربریهای شهری بوده که نحوهعملکرد و بازدهی آموزشی آنها به شدت تحت تأثیر کاربریهای مطلوب و نامطلوب قرار دارد. بنابراین اهمیت تأثیر کاربریهایشهری بر یکدیگر بسیار جدی و قابل تأمل است. در این پژوهش کاربردی پس از اخذ آمار اولیه مدارس ابتدایی ناحیه مورد نظر از سازمان آموزش و پرورش شهر کرمان، مکان دقیق مدارس)شامل 44 مدرسه ابتدایی پسرانه و 44 مدرسه ابتدایی دخترانه که همه در محدوده شهری واقع شدهاند به صورت میدانی تعیین و توسط نرم افزار Google Earth نشانه گذاری شد و بعد از انجامعملیات جغرافیایی، بانک اطلاعاتی مدون از مدارس و کاربریهای مؤثر ایجاد گردید. سپس با توجه به حرایم و ضوابط اخذ شده توسط اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان و انجام عملیات بافرینگ، موقعیت فعلی هر کدام از مدارس مذکور نسبت به کاربری-های سازگار، ناسازگار و نیمه سازگار در جداول مجزا ارائه شده است. همچنین میتوان گفت که وضعیت کنونی مدارس این ناحیهچندان نامطلوب نمیباشد به غیر از معدود مدارسی که در جنوب و غرب محدوده مطالعاتی قرار دارند و از رشد و توسعه بیرویه شهری رنج میبرند

کلمات کلیدی:
مدارس ابتدایی، کاربریهای شهری، GIS ، بافرینگ، کرمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0240.html