CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برنامه ریزی بازنوسازی/ تجدید حیات شهری در منطقه 8 شهر تهران

عنوان مقاله: برنامه ریزی بازنوسازی/ تجدید حیات شهری در منطقه 8 شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0260
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

فضیلت طهری - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران

خلاصه مقاله:
نواحی شهری جهان با مشکلاتی همچون قدمت یا عدم استحکام ساختمان ها، عدم وجود زیرساخت های شهری کارآمد ومحدودیت های کالبدی همچون شبکه معابر باریک و قطعه بندی کوچک رویارو می باشند که منجر به بی ثباتی و افت کیفیتحیات اقتصادی-اجتماعی ساکنان آن نواحی می شود. نواحی غربی و جنوبی منطقه 8 شهر تهران نیز با مشکلاتی همچون کوچک بودن مساحت قطعات مسکونی، واحدهای مسکونی فرسوده، ساخت و سازهای غیر اصولی، عرض بسیار کم معابر، تراکم جمعیتی زیاد، کمبود خدمات شهری، کمبود کاربردهای فضای سبز، درمانی، فرهنگی و اجتماعی، ناسازگاری در همجواری کاربردهایمسکونی و صنعتی و خطرپذیری ناشی از مسیل ها و فعالیت گسل ری مواجه است که منجر به افت و فرسودگی این نواحی شده است. هدف این مقاله طراحی برنامه بازنوسازی/ تجدید حیات شهری برای مقابله با افت و فرسودگی شهری و افزایش کیفیت زندگی ساکنان نواحی غربی و جنوبی منطقه 8 است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با درنظرگرفتن مجموعه ای از معیارهایکالبدی، فعالیتی و همجواری، فضاهای شهری فرسوده منطقه 8 و فرسودگی ساده و پیچیده در این فضاها تعیین می شود. نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موثر بر تجدید حیات شهری بر پایه تحلیل متون اسناد برنامه ریزی و مشاهدات میدانیشناسایی می شوند. سپس با به کارگیری فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط، سناریوهای گزینه برنامه بازنوسازی/ تجدید حیات شهری تدوین و سناریویی که بتواند پاسخگوی تمام مشکلات و اهداف برنامه باشد به عنوان سناریوی برتر انتخاب می شود. در نهایت، راهبردها و سیاست های مقابله با افت و فرسودگی شهری بر پایه سناریوی برتر برنامه بازنوسازی/ تجدید حیات شهریطراحی می شوند. دستاورد این مقاله دستیابی به سناریوی برتر برنامه بازنوسازی/ تجدید حیات شهری دربرگیرنده اختیارهای های طراحی و اجرای برنامه تجدید حیات شهری، ارتقاء سیستم مدیریت شهری به سیستمی به روز و کارآمد، ساماندهی کاربردهای صنعتی، افزایش تعداد کاربردهای رفاه عمومی متناسب با جمعیت ساکن، ارتقاء سیستم حمل و نقل همگانی، طراحی و اجرای برنامه پاکسازی محیط، تبعیت تراکم ساختمانی از قوانین و مقررات برنامه ریزی شهری و ارتقاء کیفیت کالبدی و عملکردی شبکه زیرساخت های شهری برای رویارویی با افت و فرسودگی شهری منطقه 8 می باشد.

کلمات کلیدی:
برنامه ریزی بازنوسازی ، تجدید حیات شهری، فضاهای شهری فرسوده، فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط، راهبردها و سیاست های تجدید حیات شهری، منطقه 8 شهر تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0260.html