CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تکنیک های بیومولکولی و فن آوری های نوین پلیمری در تصفیه پساب های رادیو نوکلئیدی

عنوان مقاله: تکنیک های بیومولکولی و فن آوری های نوین پلیمری در تصفیه پساب های رادیو نوکلئیدی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0268
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمدرضا یزدانبخش - دانشیارگروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران
محمدحسین ساقی - دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ایران

خلاصه مقاله:
اکثر فعالیتهای انسان همراه با تولید مواد زائد است و کار با مواد رادیو اکتیو نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. به عبارت بهتر پسماندهای رادیو اکتیو در تمامی مراحل کشف، استخراج، آماده سازی و استفاده از مواد پرتوزا، تولید می شوند. منابع تولید پسماندهای رادیو اکتیوعبارتند از سیکل سوخت، تولید و مصرف رادیوایزوتوپها در مراکز صنعتی. امروزه یکی از مشکلاتی که صنعت انرژی هسمته ای با آن مواجهاست، پسماندهای رادیو اکتیو می باشد. از مهم ترین زائدات به و ود آمده در این صنعت داشتن نیمه عمرهای بعضاً بسیار طولانی است تاثیرات گوناگون تماس بشر با آنهاست که شامل تاثیرات کارسینوژنیک، موتاژنیک، تراتوژنیک و. . می باشد .لذا رویارویی با این مشکل نیازمند اتخاذ یک استراتژی مناسب بر اساس اصول علمی و رعایت وانب بهداشتی می باشد که در چهارچوب آن کمترین زیان ممکن برمحیط انسان وارد آید. بخشی از پسماندهای مواد زائد رادیو اکتیو، پسماندهای ممای آن می باشد . این مواد در تمامی مراحل کشف، استخراج، آماده سازی و استفاده از مواد پرتوزا، تولید و به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث آلودگی آب ها می شوند. مطالعات سالیان اخمرنشان می دهد که خیلی از ارگانیسم ها چه به صورت زنده و چه غیر زنده قادر هستند فلزات سنگین و مواد رادیو اکتیو را در خود تجمع نمایند مطالعات انجام شده بر روی مخمر، قارچ اب موثری در محدوده یونهای فلزی شامل مس، کبالت، سزیوم، استرانسیوم واورانیوم را نشان می دهد

کلمات کلیدی:
تکنیک های بیومولکولی ، فن آوری ، بیولوژیکی ، پساب های رادیو نوکلئید

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0268.html