CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش مدیریت خطر پذیری در کاهش وقوع جرم و بزه درزمان زلزله مطالعه موردی بخش مرکزی تهران

عنوان مقاله: نقش مدیریت خطر پذیری در کاهش وقوع جرم و بزه درزمان زلزله مطالعه موردی بخش مرکزی تهران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0305
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا غفوری زرندی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
نیره دهقان بنادکی - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرشته کمال پور - کارشناس زمین شناسی ومتخصص GIS - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
شراره بانکی - کارشناس زمین شناسی ومتخصص GIS - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

خلاصه مقاله:
تجارب زلزله های اخیر جهان و ایران نشان می دهد که جرم و بزههای انجام شده در مناطق زلزله زده، یکی از مهمترین حوادث بحران زا در این مناطق بوده است، لذا ارزیابی دقیق این پدیده و کسب آمادگی لازم برای رویارویی با آن و مدیریت بحران امریاجتناب ناپذیر می باشد. ضرورت فوق موجب مطالعه و بررسی ارتباط بین جرم خیزی و تشدید آن در زمان زلزله فرضی، با توجه بهتجارب زلزله های اخیرکشور هائیتی 12 ژانویه 2۲1۲ (، زلزله شیلی ) 22 فوریه 2۲1۲ ( وزلزله بم ) 5 دیماه 1382 گردید. در اولینمرحله، با توجه به وقوع بیشترین جرایم در بخش مرکزی تهران، تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نقشه های این محدوده ازجمله: نقشه آسیب پذیری با استفاده از سناریو فعال شدن گسل ری که بیشترین تخریب را در این بخش ایجاد می کند و نقشه پراکنش جرم و بزه انجام شدکه موجب دستیابی به اولین دستاورد این تحقیق یعنی مدلی گویا برای شناخت نقاط بحران زا در بخش مورد نظر گردید. دیگر دستاورد این تحقیق، دریافت مدلی مبتنی بر ظرفیت های مکانی و انسانی موجود مانند: ظرفیت هاینیروهای مسلح و مساجد و استفاده از این پتانسیل های بالقوه برای مقابله با مسائلی همچون جرم و بزه در زمان حادثه زلزله در سطح منطقه می باشد این مدل مبتنی بر نقشه های مکانمند بوده و حیطه های مدیریت خطر پذیری را به خوبی مشخص می نماید در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی مبتنی برتشکیل کارگروه هماهنگی مدیریت ریسک در پایگاه های مورد نظر که دارای سازه هایواجد استانداردهای لازم برای مقاوم بودن در برابر زلزله می باشند و شناسایی نیروهای توانمند در این نوع از مدیریت تاکید شده است.

کلمات کلیدی:
جرم و بزه، مدیریت بحران، زلزله، آسیب پذیری، تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0305.html