CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و برنامهریزی کالبدی فضاهای آموزش عالی بررسی تطبیقی: دانشکده های معماری و شهرسازی دو دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین و آزاد اسلامی واحد قزوین

عنوان مقاله: بررسی و برنامهریزی کالبدی فضاهای آموزش عالی بررسی تطبیقی: دانشکده های معماری و شهرسازی دو دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین و آزاد اسلامی واحد قزوین
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0316
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدخت کیایی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

خلاصه مقاله:
محیطهای آموزشی، نقش مهمی در رشد صحیح و اصولمند جوانان امروز جامعه مطرح را ایفا میکنند. نطفه اصلی بسیاری علوم در جوامع امروز دنیا، برخواسته از مراکز آکادمیک و دانشگاهی میباشد. از سویی دیگر طراحی منظر، لنداسکیپ، کالبد و معماریاین اماکن سبب تسهیل و حتی رشد امور آموزشی و پرورشی میگردد. در این پژوهش برانیم که با بررسی نقاط ضعف و قوت کالبدفضاهای مراکز آموزشی بطور مشخص دو دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره و آزاد قزوین به این سوال پاسخ دهیمکه آیا فضاهای تعبیه شده در این دو دانشکده، پاسخگوی نیازها و استانداردهای لازم برای یک محیط آموزشی را داراست؟ روشتحقیق مورد استفاده، روش تحقیق پیمایشی و توصیفی تحلیلی میباشد که از طریق کتب و مقالات معتبر، پرشسنامه و بررسی های میدانی انجام میپذیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که با توجه به استانداردها و نظر کاربران اصلی دانشکده دانشجویان این دو دانشکده نتوانستهاند پاسخگوی مناسبی برای نیازهای این محیط آموزشی باشند؛ از همین رو، در پایان، به ارائه راهکار و پیشنهاداتی در خصوص تأمین نیازها و استانداردهای فضای آموزشی خواهیم پرداخت

کلمات کلیدی:
دانشکده معماری، تحلیل کالبدی، استاندارهای فضای آموزشی، سرانه، برنامه ریزی کاربری اراضی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0316.html