CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی معضلات بافت فرسوده شهر کرمان از منظر کالبدی

عنوان مقاله: بررسی معضلات بافت فرسوده شهر کرمان از منظر کالبدی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0333
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حجت الله شرفی - استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه جعفری - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- دانشگاه تهران
مسلم قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
شهرها به عنوان یکی از سکونتگاههای بشری در طول زمان به وجود آمده، رشد کرده و دگرگون شده و دوران جوانی و پیری راتجربه کردهاند. آثار به جا مانده از گذشته شهرها، به صورت بافت تاریخی، بافت قدیم و بافت فرسوده ظاهر میشوند. مجموعهخصوصیات کالبدی بافت تاریخی یادشده در شهرهای کشور متأثر از مجموعه ای از عوامل گوناگون محیطی، اجتماعی و اقتصادی است که هر یک با شدت و ضعفی متفاوت از این عوامل تأثیر می پذیرند. هسته اولیه برخی شهرها، ارزش تاریخی داشته و به عنوان یک فضای شهری ارزشمند، شایسته محافظت است؛ لذا بهسازی و نوسازی میگردد تا حفظ شده و از ارزش تاریخی آن استفادهگردد؛ اما بافت فرسوده و فاقد ارزش تاریخی، به سرعت تخریب شده و مورد استفاده مجدد قرار میگیرد، به علت اراضی معطل مانده و فواصل بین آن بخش قابل توجهی از بافت قدیمی هسته مرکزی شهر کرمان از هرگونه کاربری خالی مانده و برخی خدمات رسانیها در برخی مناطق شهری را با مشکل اساسی مواجه کرده است. از طرفی بافت فرسوده، یکی از معضلات بغرنج شهری استو مسئولان و دست اندرکاران شهرها سعی در نوسازی آن دارند، تا ضمن جلوگیری از پدید آمدن معضلات شهری، فضای لازم برای سکونت شهروندان نیز فراهم گردد. شهر کرمان را می توان نمونهای از این دسته از شهرها نام برد که در کنار بافت کهن و بافت جدید درحال گسترش، بافت فرسودهای دارد که باید برای نوسازی آن اقدام کرد. با توجه به موضوع مورد مطالعه، هدف تحقیقحاضر، شناسایی بافت تاریخی و فرسوده شهر کرمان، ضرورت بهسازی و نوسازی آن میباشد. روششناسی تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. نتایج کلی تحقیق نشان میدهد که در بافت قدیم شهر کرمان، به علت تمرکز فعالیتهای اقتصادی و باریک بودن معابر شهری بار ترافیکی شدیدی در این محدوده پدید آمده است، که لازم است اقدامات موثری جهت کاهش بار ترافیکی صورت گیرد.

کلمات کلیدی:
بافت قدیم، بهسازی و نوسازی شهری، ساختار فضایی و کالبدی، شهرکرمان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0333.html