CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ساماندهی پراکنش فضایی- مکانی ایستگاه های آتش نشانی جهت ماموریت های امدادی با استفاده از GIS و عملگرهای فازی مطالعه موردی: منطقه 8 تهران

عنوان مقاله: ساماندهی پراکنش فضایی- مکانی ایستگاه های آتش نشانی جهت ماموریت های امدادی با استفاده از GIS و عملگرهای فازی مطالعه موردی: منطقه 8 تهران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0372
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی جوادزاداقدم - پژوهشگر دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
محمدصادق شاه علیان - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
شکراله مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه جامع پیام نور استان یزد

خلاصه مقاله:
رشد شتابان شهر نشینی در ایران به گونه ای بوده است که متناسب با آن تجهیزات فضاهای شهری به صورت مناسب مکان گزینی نشده اند. پیامد این کار به هم ریختگی نظام توزیع خدمات، و نارسایی سیستم خدمات رسانی به شهروندان بوده است .رویارد نوین مدیریت شهری، بهبود کارایی و عملارد خدمات شهری در راستای تامین نیاز های شههروندان است . کاربری های امدادی جزو کاربری هایی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. هدف از انجام این تحقیق سهاماندهی پراکنش فضایی - ماانی ایستگاه های آتش نشانی جهت ماموریت های امدادی در منطقه 8 تهران می باشد . این پژوهش باتوجه به نوع هدفکاربردی و از نظر ماهیت و روش از نو تحقیقات، توصیفی – تحلیلی می باشد. دراین تحقیق پس از بررسی عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی و تلفیق اطلاعات و نقشه ها، با استفاده از مدل منطق فازی، در محیط نرم افزار Arc Gis مکانهای مناسب برای احداث این ایستگاه ها تعیین و در نقشه مناسب ارائه شده است. پس از تلفیق لایه های مکانی محدوده های دارای بیشترین مطلوبیت انتخاب گردید. در نهایت، نتایج هر یک از این روشها بصورت نقشه نهایی ارائه شده است و بهترین مکان برای احداث ایستگاه های آتش نشانی در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد گردیده است . 4 بخش از سطح منطقه برای احداث ایستگاه های آتش نشانی مشخص گردید. طبق این پژوهش 2 نقطه در شمال شرقی و 2 نقطه در غرب محدوده مورد مطالعه به عنوان مناسبترین ماان برای احداث ایستگاه آتش نشانی مشخص گردید

کلمات کلیدی:
ساماندهی، ایستگاه های آتش نشانی ، عملگر های فازی ، GIS

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0372.html