CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کاربرد منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر مطالعه موردی: کلانشهر کرمانشاه

عنوان مقاله: کاربرد منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP در ارزیابی تناسب زمین برای توسعه کالبدی شهر مطالعه موردی: کلانشهر کرمانشاه
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0406
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه زنگنه - دانش آموخته کارشناسی ارشد، ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی،تهران
امیر کرم - دانشیار گروه ژئومورفولوژی،دانشگاه خوارزمی،تهران
سلیمان پولادرگ - دانش آموخته کارشناسی ارشد ، ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی،تهران
عیسی مرادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد ،هیدرو ژئومورفولوژی ،دانشگاه خوارزمی،تهران

خلاصه مقاله:
هدف ازاین تحقیق ارزیابی و مکانیابی جهات توسعه شهر کرمانشاه میباشد. برای رسیدن به این هدف نقشه های توپوگرافی قدیم و جدید محدوده مورد مطالعه، نقشه های زمین شناسی، تصویر ماهواره ای لندست ETM ، نقشه محدوده شهر کرمانشاه، آمارهای اقلیمی و سایر اطلاعات مورد نیاز اخذ شد و با استفاده از مدل AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نقشه های مربوط به محدودیت پارامترهای ژئومورفولوژی و طبیعی شهرکرمانشاه تهیه شد. شش پارامترمحدودیت زا یعنی شیب، ارتفاع، زمین شناسی، فاصله از رودخانه، تناسب خاک، کاربری اراضی، محدودیتهایی را برای شهرکرمانشاه ایجاد کرده اند . ابتدا اهمیت نسبی هر کدام از شاخصها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی درنرم افزار expert choise تعیین شد وسپس با استفاده از نرم افزار GIS نقشه های محدودیت توسعه فیزیکی هرکدام ازمعیارها به همراه مساحت انها بدست آمد .سپس هر کدام از شاخصها با استفاده از مدل منطق فازی استاندارد شده و در قالب رستر به صورت ارزشی از صفر تا یک درآمده اند.بعد از این مرحله با تلفیق مدل AHP و منطق فازی تمامی لایه های استاندارد شده در هر یک از وزنهای نسبی حاصل از مدل AHPضرب خواهند شد و در این صورت به لایه های وزندار فازی تبدیل می شوند. سپس با اجرای عملگرد متعادل گامای فازی و انتخاب مقادیرمختلف گاما و تطابق آنها با لایه کنونی شهر کرمانشاه، مناسبترین گاما انتخاب شد. در نهایت نقشه نهایی تناسب زمین جهت توسعه فیزیکی شهر کرمانشاه بدست آمد. ازنتایج بدست آمده از بررسی نقشه نهایی این است که: بخشهای شمال ، جنوب شهرکرمانشاه با محدودیت توسعه فیزیکی مواجه می باشد.از دیگر نتایج این تحقیق اینکه مناسب ترین مکانها برروی نقشه نهایی برای توسعه فیزیکی آینده شهرکرمانشاه، بخشهای شرقی و غربی محدوده تشخیص داده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده ازمحاسبه مساحت نقشههای نهایی منطق فازی و AHP معلوم می شود که منطق فازی در پژوهش حاضر دارای نتیجه مطلوبتری است و به واقعیت نزدیکتر است.

کلمات کلیدی:
ارزیابی زمین، توسعه فیزیکی، ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کرمانشاه، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0406.html