CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله محیط زیست و توسعه پایدار

عنوان مقاله: محیط زیست و توسعه پایدار
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0428
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر بسطامی نیا - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مسعود صفائی پور - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
یوسف تازش - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران
محمدجواد دستورپور - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

خلاصه مقاله:
جهان و بقاى زندگى در زمین، به دلیل بهره بردارى هاى ناصحیح از طبیعت، ویرانى ها، آلودگى ها، و اصولا ناپایداری ها درمعرض مخاطرات جدى و واقعى است. اما، امیدها نیز، مبانى منطقى خود را دارند. در این بین، توسعه پایدار راهبردى همهجانبه براى دستیابى به پایداری در جهت استفاده از گشاده دستى طبیعت به منظور تأمین رفاه و آسایش انسان امروز و نسل هاى آینده است. توسعه پایدار عرصه نوینى است که همزمان هم سیاست و فرهنگ را مورد توجه قرار مى دهد و هم بهاقتصاد و تجارت و صنعت نظر دارد.هم محیط زیست و همنشینى انسان و طبیعت را مورد حمایت قرار مى دهد و هم ازحقوق برابر انسان ها دفاع مى کند. در چند دهه اخیر، بیم و هراس از رشد جمعیت، رشد مصرف، کمبود امکانات و... موضوع تأملات بسیارى از نظریه پردازان جهانى بوده است که توسعه پایدار و چارچوبهاى نظرى و عملى آن کور سوى امید را در دل ها تابانده است. بر این مبنا که انسان مى تواند همچنان به زندگى شرافتمندانه خود ادامه دهد، مشروط به آنکه به مبانى توسعه پایدار احترام بگذارد. توسعه پایدار همگان را به آشتى با طبیعت دعوت مى کند و در حالى که انسان را آزاد مى خواهد و عدالت را شرط دوام زندگى مى داند، تداوم بقاء را در گرو پایداری به حساب مى آورد. در مسیر توسعه پایدار درک ناصواب و عملکردهاى نادرست و زیاده طلبى هاى گروهى از انسانها و بى اعتنایى به طبیعت و انسان باید اصلاح شده به راه آیند

کلمات کلیدی:
توسعه پایدار، محیط زیست، عدالت، منابع تجدیدپذیر، منابع تجدید ناپذیر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0428.html