CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی کاربری اراضی شهر اهواز محلات گلستان و سعدی

عنوان مقاله: ارزیابی کاربری اراضی شهر اهواز محلات گلستان و سعدی
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0429
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر بسطامی نیا - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مسعود صفائی پور - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز
یوسف تازش - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران
مرتضی امیدی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS ، گروه سنجش از دور و GIS ، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
امروزه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری نقشی مهمی در ساماندهی فضایی- مکانی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. هدف از این مقاله تشریح انواع کاربریها در سطح محلات گلستان و سهدی شهر اهواز با توجه به مکان قرارگیری آنها و شناسایی کمبودهای این شهر از نظر کاربری های مورد نیاز و بررسی وسعت، سرانه، و پراکندگی هر یک از آنها و نهایتاارائه راهکارهای برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی بوده که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشعین از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد و نتایج با استفاده ازنرم افزار ArcGISتحلیل شده است، نتایج نشان می دهد که در شرایط موجود، مساحت کاربری های دایر شهر برابر با 9295121 مترمربع بوده است که با توجه به رشد جمهیت در افق طرح 9915 به حدود 44444 نفر و همچنین با توجه به سرانه ها و استانداردها حدود 9146499 متر مرب پیشنهاد می شود که با کمبودی در حدود 2664149 مترمرب مواجه است. لذا توجه به ایجاد تسهیلات و استقرار منطقی کاربریها با تاکید بر شاخص ها و استانداردها، تخصیص فضاهای مورد نیاز و توزیع فضایی - مکانی مناسب آن، جهعت رفع کمبودهای آتی شهر با استفاده از نیروهای متخصص شهری باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
کاربری اراضی، شهر اهواز، کوی بوستان، کوی گلستان ، crA sia

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0429.html