CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و تحلیل برنامههای توسعه شهری ایران با تاکید بر سیاستهای مسکن

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل برنامههای توسعه شهری ایران با تاکید بر سیاستهای مسکن
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0442
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

آزیتا رجبی - عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدامین جرفی - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
جواد باوری - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
به طور کلی سیاستهای توسعه، قبل از هر چیز بیانگر نگرشها، آرمانها و باورهای سیاسی دولتهاست. به سخن دیگر سیاستهای برخواسته از ارزشهای اجتماعی، ابزارهای پرارزش برای طرح و اجرای پروژه های تأمین مسکن بهشمار میروند. در نتیجه با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با ماهیت توسعهای – کاربردی روش توصیفی – تحلیلی به بررسی موضوع در برنامههای توسعه در ایران و همچنین استفاده از تجارب دیگر کشورهای بهبررسی موضوع پرداخت است. که نتایج تحقیق نشان داده است: سیاستهای روشن و واقع بینانه مسکن، در برگیرنده مقولاتی از قبیل تأمین نیاز مسکن، تعیین گروههای سود یابنده، نحوه مالکیت توزیع عادلانه زمین، برنامه ریزی نظاماداری و اجرایی طرح های مسکن و تعیین نقش و سهم بخشهای عمومی و خصوصی در فعالیتهای خانه سازی است.اینکه در سیاستهای مسکن چه قشرها و چه گروههای نیازمندان واقعی مسکن از تسهیلات و امکانات مسکن هستند، دارای اهمیت زیادی به ویژه سیاست های مسکن بوده است. که در پنج برنامه توسعه در ایران مورد نظر بوده است. کهالبته در بعضی برنامه ها این سیاست تداوم و پیگری داشته و در بعضی برنامه ها نیز که توجیههایی نیز در پی داشته است. همچنین این فرآیند نیز در برخی کشورها صادق بوده است. و در ادامه تحقیق به ارائه راهکارهایی در این خصوص پرداخته شده است

کلمات کلیدی:
سیاست، مسکن، برنامه، توسعه، ایران.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0442.html