CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شهرهای جدید و ضرورت توسعه خدمات شهری مطالعه موردی : شهر جدید صدرا

عنوان مقاله: شهرهای جدید و ضرورت توسعه خدمات شهری مطالعه موردی : شهر جدید صدرا
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0480
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی حائری - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر در جستجوی آن است که ضرورت توسعه امکانات و خدمات شهری در شهرهای جدید را مورد بررسی قرار دهد. شهرهای جدید با اهداف مشخصی احداث شده است اما پس از گذشت سالها از آغاز عملیات احداث این شهرها هنوز نتوانسته اند بهخودکفایی برسند و زندگی در این شهرها به علت نبود خدمات و اشتغال از داشتن روح شهرنشینی و تعاون بی بهره است.حال این سؤال مطرح است که وجود چه عواملی می تواند به توسعه این شهرها کمک کند و چه عواملی باعث می شوند تا مردم تمایل بیشتری برایسکونت در شهرهای جدید داشته باشند و علاقه مند به زندگی در این شهرها شوند.عدم توسعه زیرساخت ها و کمبود خدمات بهداشتی،رفاهی و فرهنگی در شهر جدید صدرا موجب نگرانی برای ساکنین شده و تمایل آنها برای خروج از این شهرها را افزایش داده است در حالیکه در راستای تحقق توسعه پایدار شهری می بایست شرایطی فراهم شود تاامکان بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی برای ساکنین فراهم گردد. این پژوهش مبتنی بر روش کمی است و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه سود می برد. حجم نمونه را 622 نفر از ساکنینشهر جدید صدرا تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند. برای بدست آوردن اعتبار پرسشنامه مربوط به این تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است و سپس ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزارSpssبدست آمد که میزان آلفا0/82 محاسبه شد یافته ها نشان می دهند که کمبود عواملی هم چون خدمات بهداشتی بیمارستان،داروخانه و... ،خدمات رفاهی مراکز خرید،ناوگان شهری،بانک و... و هم چنین خدمات فرهنگی کتابخانه ، فرهنگسرا،سالن تئاتر و ... تمایل ساکنین به خروج از این شهرها را افزایش می دهد. به عبارتی هرچه خدمات شهری توسعه یابد، تمایل افراد برای زندگی در شهرهای جدید افزایش می یابد

کلمات کلیدی:
شهرهای جدید، توسعه خدمات شهری،خدمات بهداشتی،خدمات فرهنگی،خدمات رفاهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0480.html