CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی و مقایسه شاخصهای حکمرانی خوب در مدیریت شهری مطالعه موردی شهرداری شهرستان قائمشهر

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه شاخصهای حکمرانی خوب در مدیریت شهری مطالعه موردی شهرداری شهرستان قائمشهر
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0489
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی طبری - استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ویدا قاسمی - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

خلاصه مقاله:
صاحب نظران در راستای حل مشکلات شهری حکمرانی خوب را به عنوان حلال مشکلات در جوامع شهری پیشنهاد می کنند. در همین راستا کمیسیون مستقل حکمرانی خوب در سال 4002 ، اصول و شاخصها و استانداردهای حکمرانی خوب را در سازمان هایدولتی و خدماتی، طی بیانیه ای منتشر کرد که در این تحقیق با توجه به این شاخصها به بررسی و مقایسه آنها در مدیریت شهریقائمشهر پرداخته شده است. به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و از لحاظ هدف درزمره تحقیقات کاربردی است. اطلاعات موردنیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماریاین پژوهش عبارتند از اعضای شورای اسلامی شهر قائمشهر که شامل 11 نفر و مدیران و کارکنان شهرداری قائمشهر که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر که شامل 100 نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجی و مورگان محاسبه شده و نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با توجه به تعداد جامعه که 111 نفر بودند، تعداد نمونه برابر با 68 نفر محاسبه شده است .پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و ارزش گذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت و با بکارگیری آزمون کلوموگرور اسمیرنور برای بررسی نرمال بودن متغیرهاوآزمون تی تست در جهت تعیین وضعیت وازمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها، نتایج بدست آمده نشان از وضعیت مناسب حکمرانی خوب در مدیریت شهری قائمشهر دارد.

کلمات کلیدی:
حکمرانی خوب، مدیریت شهری، شهرداری قائمشهر، شورای شهر، کمیسیون مستقل حکمرانی خوب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0489.html