CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی مؤلفه های مؤثر در سرزندگی فضاهای عمومی شهر های جدیدبا تأکید بر مفهوم هویت

عنوان مقاله: ارزیابی مؤلفه های مؤثر در سرزندگی فضاهای عمومی شهر های جدیدبا تأکید بر مفهوم هویت
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0500
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

کمال رهبری منش - عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سیدرضا نصری - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:
سرعت شکل گیری شهرهای جدید و به تبع آن فضاهای عمومی این شهرها ،بدون توجه مناسب به پارامترهای کیفیت محیطی از یک طرف و فرهنگ اجتماعی متفاوت مهاجران به این شهرها از سوی دیگر،باعث شده تا فضاهای عمومی اینشهرها فاقد هویت و سرزندگی لازم چه به لحاظ کالبدی و چه از منظر ادارکی در روابط اجتماعی شهروندان باشد. منظر شهری دریافتی توسط افراد شامل عوامل کالبدی و ادراکی است که حس مکان و مطلوب یا نامطلوب بودن آن را درشخص به وجود می آورد. فرضیه تحقیق بر این اساس است که ایجاد محیط بصری مطلوب و بدنه های شهری هماهنگ ، گیرا و متنوع، در بعدکالبدی و ایجاد فعالیت های جمعی مشترک متناسب با اقشار گوناگون، مشارکت دادن افراد در رویدادهای اجتماعی، احترام به همه طیف ها و به کار گیری نمادهایی از فرهنگ مهاجرین مختلف در فضاها و مراسم مشترک ،در بعد اجتماعیو ادراکی، افراد بیشتری را به محیط جذب کرده ،باعث تعلق خاطر بیشتر افراد شده و سرزندگی محیط را موجب گردد. هدف از پژوهش بررسی معیارهای تاثیر گذار در ارتقاء سرزندگی فضاهای عمومی شهرهای جدید و هویت بخشی در آن هاست. فرآیندی که بتواند با شناخت مناسب معیارها، ضمن حفظ انسجام ساختار این فضاهای عمومی به لحاظ کالبدی، تقابلهای موجود را از بین برده، زمینه های تاریخی و فرهنگی را مورد اهمیت قرار داده و بتواند باورها و خاطرات جمعی مشترک را در بین افراد به وجود آورد.متد پژوهش از نوع متد ترکیبی می باشد که در گام نخست با مطالعه مبانی نظری پژوهش در قسمت کیفی ، چارچوبمبانی نظری تحقیق شامل مولفه های موثر بر سرزندگی و هویت فضاهی عمومی شهری استخراج و در گام بعدی در بخشکمی، این عوامل با تهیه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده های حاصل و سپس بررسی آنها در چند نمونه موفق سنجیده شده است، میزان تاثیر عوامل اولویت بندی و در نهایت با تایید فرضیه پژوهش ، پشنهادهایی جهت طراحی مناسب تر فضاها با تاکید بر شاخص هویت مکانی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:
فرهنگ شهری، اجتماع، هویت مشترک، سرزندگی فضا، حس تعلق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0500.html