CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله خودکارآمدی با نگرش کارآفرینی واشتغال زایی پایداردر دانشجویان فنی غرب مازندران

عنوان مقاله: خودکارآمدی با نگرش کارآفرینی واشتغال زایی پایداردر دانشجویان فنی غرب مازندران
شناسه (COI) مقاله: UUSD01_0502
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدیوسف هاشمی - استادیاروعضوهیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشکده فنی ملاصدرا رامسر.
شعیب کاسه گرمحمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،داریون، ایران
سیدمحمدرضا میرطالبیان - دانشجوی دکتری مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه خودکارآمدی با نگرش کارآفرینانه دانشجویان فنی و حرفه ای غرب استان مازندران است پژوهش به روش همبستگی انجام شد،جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان فنی حرفه ای غرب استان تشکیل میدهند 363 نفر از دانشجویان رشته های فنی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند،برای گرد آوری داده ها و اطلاعات از دو پرسشنامه :الف خودکار آمدی B.D.P ( با پنج بند)خود تنظیمی ،خود باوری،خود تهییجی، خود رهبری و خود سنجی و ب نگرشها ی کار آفرینانه استفاده شد.داده های گردآور ی شده با استتفاده از آزمونها یرگرسیون چند گانه و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.یافتته هتا بته دستت آمتده از تحقیق نشان داد که بین خودکارآمدی و نگرش کارآفرینانه دانشجویان فنی و حرفه ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودسنجی و خودرهبریتوان پیش بینی تغییرات نگرش کارآفرینانه را دارند.بین خودباوری،خودتهییجی،خودسنجی،خودرهبری و خودتنظیمی با نگرش کارآفرینانه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

کلمات کلیدی:
خودکار آمدی ، نگرش های کار آفرینانه ، دانشجویان فنی و حرفه ای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-UUSD01-UUSD01_0502.html